Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Šette-l-Kulubi – Rascijepljena srca

Kolumna

PIŠE: MUSTAFA SPAHIć

“Zar ne vidiš kako munafici koji smutnju siju svojoj braći po uvjerenju sljedbenicima knjige koji ne vjeruju govore: ‘Ako vi budete izgnani i protjerani, mi ćemo s vama sigurno poći u izgnanstvo i zbog vas se nikada nikome nećemo pokoriti a ako budete napadnuti i ugroženi sigurno ćemo vam upomoć priteći!’ A Allah svjedoči da su oni uistinu lašci. A da oni budu prognani, munafici sa njima ne bi pošli, i da budu napadnuti, ne bi im pomogli! A ako bi im u pomoć pritekli, sigurno bi pobjegli i oni bi bez pomoći ostali. Zbilja oni (munafici) više od vas strepe u svojim grudima nego od Allaha, a to je uslijed toga jer su oni ljudi koji ne razumiju i ne mogu shvatiti. Svi zajedno ne smiju se protiv vas boriti osim u selima i gradovima utvrđenim ili iza zidina. To je zbog toga jer su oni ljudi koji pameti nemaju i ne razmišljaju. Oni su hrabri i junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su oni skupa, zajedno i ujedinjeni, ali srca njihova su razjedinjena i u neslozi. To je zato i zbog toga što su oni ljudi koji ne promišljaju i pameti nemaju. Slični su i nalik onima koji su skoro i nedavno, prije njih, svu pogubost i kob svoje stvari i postupaka iskusili. Njih čeka bolna kazna i nesnosna patnja. Nalik su šejtanu kad veli čovjeku: ‘Ne vjeruj!’ Pa kad uznevjeruje, onda mu rekne: ‘Ja nemam s tobom ništa i ti se mene uopće ne tičeš, ja se doista bojim Allaha Gospodara svjetova!’” (El-Hašr, 11-16) Da bi se došlo do razumijevanja, smisla i sadržaja bilo čega treba krenuti od asla ili korijena. Ključna riječ je šetta koja u svim varijantama, oblicima i značenjima podrazumijeva i znači rasutost, razdvojenost, razjedinjenost, raspršenost, nesređenost, razasutost, nepomirljivu različitost, rasijanost, rastresenost, rasipanje, raspršivanje, zbrkanost, disperziju, difuziju, razbacanost, nepribranost, a u javnom društvenom i političkom životu označava društveno i političko razjedinjavanje, frakcionaštvo, razjedinjavanje, razilaženje po grupama i po nepomirljivim strankama, razlučivanje i suprotstavljanje ljudi jednih drugima kao što je faraon radio da bi ih tlačio i lakše porobljavao. Ateiste – mulhide, politeiste – mušrike, materijaliste – dehrije, poricatelje i negatore Allahovih blagodati i nimeta – kafire, prokleti šejtan poziva, navodi i zavodi da ih, neuzubillahi, razdvaja, razjedinjava i nepomirljivo suprostavlja Allahova vjera, istina, uputa, istovjetne i neupitne univerzalne blagodati kao što su: voda, vatra, sunce, toplota, svjetlost, zemlja, vrijeme i prostor, vazduh, sve nužne pretpostavke za život, zatim dan i noć te neupitne vrijednosti, poput života, imovine, časti i dostojanstva, uma, razuma, potomstva, čista zraka i zdrave prirodne okoline, poštena rada i privređivanja, obrazovanja, znanja i saznanja i to sve u ravnopravnosti i odgovornoj slobodi. Isto tako ih ubjeđuje da ih spaja, povezuje i ujedinjuje ono što ih u biti rastavlja, suprostavlja, razjedinjava, jedne od drugih udaljava i u neprijatelje jedne drugima suprotstavlja kao što su: kocka, alkohol, droga, strasti, poroci i nezajažljivi interesi samo Ovog svijeta. Neizvjestan je, opasan i nepredvidljiv je život u zajednici sa onim ljudima koji strast i slast stavljaju ispred časti, poštenja i dostojanstva, korist i dobit ispred i iznad univerzalnog dobra, karijeru ispred i iznad karaktera, stvorenja i bića i ispred i iznad Stvoritelja, ovaj prolazni i povjereni život Dunjaluk ispred i iznad vječnog većeg i boljeg Ahireta, imetak i kapital ispred i iznad odgovornosti, grijehe ispred i iznad tevbe – pokajanja, takvaluka, samorefleksije i samopropitivanja, zemaljske dvorce ispred i iznad statusa na Onom svijetu, haram iznad halala, laž iznad istine, nepravdu, nasilje i teror iznad pravde, stvari i predmete koji su prolazni iznad i ispred vrijednosti koje su neprolazne, nepovjerenje i izdaju iznad vjernosti i povjerenja, bestid i sramotu ispred i iznad stida, ara i obraza, nepoštenje radi uspjeha i karijere ispred i iznad poštenja, anarhiju, zulum i diktaturu ispred i iznad reda, poretka i sistema koji na temelju ustava po zakonu i proceduri, živi kroz ustanove, institucije i organe te krađu, kriminal, korupciju, pljačku, varanje na litru, metru, kantaru i lažnim diplomama stavljaju ispred i iznad poštenog rada i regularno stečenog znanja. Ko to i zašto radi? To rade ve kulbuhum šetta – osobe u čijim je srcima usjek, rascjep, razdor, razjedinjenost, raspršenost, zbrkanost, nesređenost, razdvojenost, razbacanost i rastresenost zato što srca, umjesto imanom, ispunili ilhadom – ateizmom, kufrom – negiranjem i poricanjem Allahovih blagodati, širkom – politeizmom i kumirima i nezaustavljivo prolaznim dunjalučkim stvarima. Oni kao takvi, zato što su takvi, nikada neće spoznati i shvatiti da svijet i život ne počivaju na stvarima nego na Istini, Uputi i neprolaznim vrijednostima. Samo interesi, strasti, poroci i Ovaj svijet srca rastavljaju i ljude jedne drugima suprotstavljaju, a ljudska srca veže, povezuje i ujedinjava Allahova milost: “Allahove blagodati se prisjećajte prema vama, jer bijaste neprijatelji jedni drugima, pa On ujedini vaša srca, te Njegovom milošću postadoste braća.” (Alu Imran, 103) Kob, udes i poniženje nevjernika jeste što se navođenjem od prokletog šejtana više boje i plaše vjernika, stvorenja, nego Boga Stvoritelja u koga ne vjeruju. Evo kraja: “A onaj ko Allahu bilo koga ravnim i u bilo čemu pridruži – nalik je onom ko je s neba pao pa ga razgrabljuju ptice ili ga vjetar raznosi u prostore daleke.” (El-Hadždž, 31). Razjedinjena, u sebi srca, ne mogu ujediniti tijela.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.