Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Atmosfera pravljenja mobilizacije

Intervju

Neću ići u detalje, ali ću reći da je ovde velika kriza identiteta, da danas prednost u formiranju identiteta imaju oni koji drže novac i vlast. To su pretežno ljudi koji su došli iz ratova, koji su bili aktivni i 90-tih i moćni, koji zapravo više gledaju na to kako da se osvete ili kako da završe svoje poslove. Vi ćete i dan-danas čuti u razgovorima u Beogradu, kako treba samo četiri dana da se završi sa Sarajevom! Pa, to su pričali četiri godine dok su maltretirali i ubijali ljude u Sarajevu. Sad se ponovo priča slična priča, ali ne bi da oni ratuju. Atmosfera je pravljenje mobilizacije, ne bi li se neko upecao da krene da počne da pravi incidente. To je trenutna atmosfera.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.