Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Izgradnja autoputa ide po planu

Bbi Business Magazin

Završili smo izgradnju autoputa kroz ravnice, trenutni radovi na nekoliko gradilišta podrazumijevaju izgradnju tunela, mostova i vijadukta, kaže na početku razgovora za Oslobođenje Adnan Terzić, direktor Autocesta Federacije BiH. Za trenutne radove na izgradnji koridora 5c karakteristično je da su uglavnom ostali mostovi, vijadukti i tuneli. “Gdje smo imali ravnicu, a kuda je išao autoput, te smo radove završili, ostali su nam samo ozbiljni, zahtjevni objekti i svako ko govori da se na gradnji autoputa radi brzo ili sporo mora uzeti u obzir da nije isto probijati tunel i praviti put po ravnom terenu”, istakao je Terzić. Autoceste imaju nekoliko aktivnih gradilišta, jedno od njih je i nastavak autoputa od Tarčina prema jugu. Osim ove dionice, kako je dodao Terzić, radi se i na krajnjem jugu, a tu je i Zenička zaobilaznica. “Možemo biti zadovoljni dinamikom izvođenja radova i mislimo da ćemo ugovore završiti s nekim neznatnim odstupanjem od planiranih rokova”, istakao je Terzić.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.