Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Pokrenuta prva Islamska digitalna banka u svijetu

Islamsko Bankarstvo

Zurich Capital Funds Group je najavila pokretanje digitalne islamske banke koja pruža sve bankarske usluge u skladu sa principima islamskog bankarstva, piše „Gulf Today“ Ovo će biti prva digitalna islamska banka na svijetu. Planirano je da njene usluge prvo budu dostupne korisnicima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te da se potom digitalna islamska banka otvori u svim dijelovima Bliskog Istoka, te Sjeverne Afrike, Evrope i svijeta. Izvršni direktor Zurich Capital Fund Group, dr. Fahad Al-Marabi rekao je da je digitalna banka treće dostignuće grupe na Bliskom Istoku, u Sjevernoj Africi i Evropi, a prvo od njih je pokretanje platforme Western Exchange, šerijatski usklađene platforme za digitalno trgovanje valutama kao dio svoje serije digitalnih dostignuća. Cilj mu je ojačati poziciju grupe kao lidera na polju digitalne tehnologije, blockchaina i drugih. Al-Marabi je objasnio da postoje partnerstva s islamskim bankama i finansijskim institucijama, uključujući Fintech Investment i druge kompanije, jer je digitalna banka dizajnirana da prati potrebe klijenata, proučava njihove prioritete i pruža im laku i pristupačnu bankarsku podršku koja je u skladu sa principima islama. Uz finansijske potrebe cilj je da Grupa pruži sva digitalna i fleksibilna bankarska rješenja i usluge. Sami Al-Muhammad, izvršni potpredsjednik, govoreći o mehanizmu digitalne banke, rekao je da sve što klijenti moraju da urade je u da u nekoliko minuta pristupite banci pomoću identifikacionog dokumenta i fotografije. Virtualna debitna kartica izdaje se korisnicima na pretplatu koja se može koristiti direktno za obavljanje transfera putem Interneta.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.