Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Ne postoji bolja prilika za istigfar

Ramazan | Mubarek Olsun!

FARUK EFENDIć

Alija i Urve, r.a., prenose da je Poslanik a.s. jedne prilike spomenuo četvoricu ljudi među Izraelćanima i kazao da su robovali Allahu osamdeset godina i da Mu nisu zgriješili ni za treptaj oka. Bili su to Ejjub, Zekerijja, Hizkil ibn El-‘Adžuz i Juše’a ibn Nun Ashabi su se čudili tome pa je doša Džibril i rekao: „Muhammede, ljudi se čude ovim ljudima, a Allah im objavljuje bolje od toga.“Pa je proučio suru El- Kadr zbog čega je Muhammed, s.a.v.s., bio sretan. Poznato nam je da Allah dž.š. jednu Kur’ansku suru posvećuje mubarek noći Lejletu-l-Kadr. Sura Kadr na samom početku kazuje o temeljnoj vrijednosti uzivšenosti ove noći: „Mi smo ga objavili u noći Kadr.“ Poruka o kvaliteti iskorištenog vremena, a ne dužini Objavljivanje Kur’ana zauzima najznačajniji povijesni momenat od stvaranja svijeta, napravivši spoj nebeskog i zemaljskog, materijalnog i duhovnog. Prve riječi objavljenje poslaniku islama „Uči u ime Gospodara koji stvara“, urezane su duboko u realnost. Božije inisistiranje na ovom iperativu upućenog Muhammedu a.s. preko meleka Džibrila, daju nam upustvo šta treba biti prioritet i u našim životima, učenje, traganje za znanjem i primjenjivanje u praksi sa imenom Gospodara Jednoga. Jedino to znanje koje je utkano sa sviješću o Tvorcu znanja, može biti produktivno za nas na oba svijeta. U ovoj odabranoj noći počelo je objavljivanje Kur’ana, i to je definitivno njena najposebnija vrijednost. Svaki ramazan iznova je prilika da preispitamo naš odnos s Kur’anom. Ajet koji budi posebnu emociju, „Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci“, šalje poruku o kvaliteti iskorištenog vremena a ne o dužini. Nuh, a.s. je pozivao narod 950 godina pa je samo mala skupina ljudi povjerovala, dok je za vrijeme poslanstva Muhameda, a.s. u periodu od 63 godine, cijela zajednica krenula njegovim putem. Isto tako neko će živjeti mnogo kraće, a postići veću vrijednost života od noga ko je živio mnogo duže. U konačnici svaki naš trenutak, svaki naš dan, mjesec i godina života, imaju vrijednost kakvu Allah, dž.š. odredi. Jedan naš trenutak u životu može biti vrijedniji od osamdeset i tri godine, kada pretvorimo trajanje od hiljadu mjeseci spomenutih u suri Kadr. Poslanik, a.s., nije precizirao tačno vrijeme ove blagoslovljene noći, već nam sugerisao da je tražimo u neparnim noćima zadnje trećine ramazana. U ovome se krije poseban smisao kontinuiranog traganja za Božijom milošću. Veličanstven je prizor džamija prilikom dvadeset sedme noći ramazana, međutim da li je to kruna našeg ibadeta i dobročinstva prožetih cijelu godinu, ili je puko formalno oslanjanje isključivo na jednu noć koja treba da riješi naše životne probleme, a pri tom rezervišemo mjesto u Džennetu zbog posebne predanosti ovoj noći? Uzvišeni Stvoritelj je dao posebnu blagodat u ovoj noći koju treba svakako iskoristiti, ali mudrost u tome da nije otkrivena i precizirana, da je očekujemo u završnici ramazana i spremno joj pristupamo, podsjeća nas o cjelokupnom životnom traganju za Božijim zadovoljstvom koje mora biti neprekidno kontinuirano. Njegova milost je iznad svakog grijeha Svjesni smo višestruke nagrade za dobročinstvo i ibadet u mjesecu ramazanu u odnosu na ostale mjesece, i očekivano je da se vjernici intenzivnije praktično posvete vjeri u ovom mubarek mjesecu, ali isključivo se oslanjati na mjesec ramazan, zapostavljajući ostale mjesece u pogledu ibadeta i ahlaka je kontraproduktivno. Ramazan mora biti u simbiozi sa ostalim mjesecima, pa tako i noć Kadra ne smije biti oprečna ostalim noćima našeg života. Najbolji primjer odnosa prema ramazanu dali su nam ashabi, koji su tokom cijele godine živjeli u duhu ramazana. Pola godine su dovili da dočekaju ramazan, a ostatak godine da im bude primljen ibadet u ramazanu, što opet govori o neprestanom odnosu. Ramazan u nama mora napraviti razliku na bolje, i na taj način ćemo znati da li je ostavio trag. Poslanikova, a.s. dova preporučena nama u ovoj noći glasi: „Gospodaru moj, Ti si Onaj koji praštaš, Voliš oprost, pa oprosti i meni.“Ne postoji bolja prilika za istigfar Milostivom u noći odluke, jer Njegova milost je iznad svakog grijeha. Zahtjev Gospodaru svih svijetova da nas učini čistim od grijeha i poroka, ispratimo ustrajnošću u ne činjenju istih. Iza iskrene tevbe i u konačnici primljene, stoji čvrsta odluka da se grijesima ne vraćamo više. U vremenu kolektivnog iskušenja sa panedemijom, iskoristimo blagodati izolacije na pravilan način, jer mjesec ramazan je idealano vrijeme. Neka nam vrijednosti u traganju za Lejletu-l-Kadrom pomognu u izolaciji naših srca od nefsa i griješenja, u nadi za milosti i oprostom i ustrajnosti da te vrijednosti živimo tokom cijele godine.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.