Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Zadnja trećina ramazana

Ramazan | Mubarek Olsun!

ISHAK SEDIĆ

Čitanjem literature i slušanjem predavanja naših vaiza o mubarek ramazanu spoznali smo da je to najodabraniji mjesec u hidžretskoj godini, mjesec objave Kur›ana i posta. Svi koji ga poste, osjetili su da su u njemu zdraviji i raspoloženiji, da ima više pažnje, osjećanja i pomaganja drugih te da je nafaka i opskrba veća. U ramazanu su propisani posebni ibadeti koji vjernicima donose izmijenjen ritam svakodnevnog života. Precizno je određeno kada prestajemo sa jelom i pićem u ranom periodu sehura, cijeli dan čuvamo svoj post, da bi sa radošću i zadovoljstvom što smo u ime Allaha postili, dočekali iftar, opet, u tačno određeno vrijeme. Noći oživljavamo dobrovoljnim namazima, dovama i zikrovima. Danonoćno se družimo s Kur›anom, učenjem, slušanjem mukabela i čitanjem prijevoda. Ustvari, svi naši ramazanski ibadeti i sve te njegove ljepote i blagodati se vežu za veličanstveni trenutak za čovječanstvo, početak objave Kur›ana, koji je bio upravo u ramazanu. Poslanik, s.a.v.s., je opisujući odlike i vrijednosti ramazana rekao: “Prva njegova trećina rahmet – Allahova milost, druga magfiret – Allahov oprost, a zadnja oslobađanje Njegovih robova od vatre Džehennema.” (Ibnu Huzejme i Bejheki) U zadnjoj trećini još više pojačavamo svoje ibadete i maksimalno se trudimo da iskoristimo blagodati i ljepote ovog odabranog mjeseca. Poslanik, s.a.v.s., je tako činio i nama preporučio: “Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., provodio bi noći u ibadetu, budio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što potpuniji.” (Buhari i Muslim) Brojni su razlozi za naš dodatni trud i povećanje ibadeta u zadnjoj trećini ramazana, osobito u njegovim noćima. Tih deset noći su najodabranije u hidžretskoj godini, a u njima je i najodabranija noć u godini, noć Lejletu-l-Kadr, kao što je najodabranijih deset dana u Hidžretskoj godini prvih deset dana mjeseca zu-l-hidžeta, u kojima je najodabraniji dan u godini – Dan Arefata. Noć Lejletu-l-kadr Sura El-Kadr najbolje oslikava vrijednost ove najodbranije noći u Hidžretskoj godini: “Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr – a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 1-5) Iz trećeg ajeta ove sure saznajemo da provesti ovu noć u ibadetu vrijedi više nego to činiti cijeli život u kojem nema te noći. Hiljadu mjeseci je period od 83 godine. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Tražite Lejletu-l-Kadr u deset posljednjih dana ramazana.” (Muttefekun alejhi) U narednim hadisima još više nam je približio tu noć: “Tragajte za njom u jednoj od neparnih noći zadnje trećine ramazana.” (Muttefekun alejhi) “Tražite je u deset posljednjih noći, a ako neko bude slab ili nemoćan, neka je ne propusti tražiti u sedam posljenjih dana.” (Ahmed, Muslim) Od tih neparnih zadnjih sedam noći ramazana najbliža noći Lejletu-l-Kadr je dvadeset i sedma noć. To saznajemo iz hadisa u kojem Ubejj ibn Ka’b, r.a., kaže: “Tako mi Allaha, ja znam koja je to noć! To je noć koju nam je Poslanik, s.a.v.s., naredio da provodimo u ibadetu, a to je 27. noć.” (Muslim) U preostalim noćima zadnje trećine ramazana trebamo pojačati ibadet, ukrasiti ih noćnim namazom, učenjem Kur’ana, zikrom, dovama i drugim dobrim djelima. Najmanje što musliman može učiniti je da ustrajno svaku ramazansku noć bude u džematu na jaciji i sabahu, jer je to kao da je ibadetio cijelu noć. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Onaj ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja i sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć.” (Ahmed, Muslim) I’tikaf I’tikaf, također, obuhvata zadnju trećinu ramazana, jer počinje iza ikindije namaza 20. dan ramazana i traje do akšama uoči Bajrama, tj. do isteka ramazana. Sama riječ i’tikaf znači boravak jedne ili više osoba u džamiji, u kojoj se klanja svih pet namaza, u ibadetu, učenju Kur’ana, dova i zikrova. Omer, r.a., prenosi: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., boravio je u džamiji zadnjih deset dana ramazana.” (Buhari) U predaji Aiše, r.a., stoji: “Vjerovjesnik, s.a.v.s., boravio je u džamiji u pobožnosti posljednjih deset dana ramazana, sve dok ga Allah nije pozvao Sebi, a nakon njega, i’tikaf su prakticirale njegove supruge.” (Buhari) Cilj i’tikafa u jednom naselju je da barem neko bude konstantno u ibadetu, posebno radi iščekivanja najodabranije noći Lejletu-l-Kadr. Ostali svijet u zadnjoj trećini ramazana povećava ibadet i u kućama i u džamijama iščekujući noć Lejletu-l-Kadr. Sadekatu-l-fitr Dati vitre je obaveza muslimana, za sebe i za svoju porodicu. Vrijeme davanja je na kraju ramazana, prije bajram namaza. Cilj davanja sadekatul-fitra je da se i siromašni opskrbe u danima našeg velikog blagdana Ramazanskog bajrama. Praksa pokazuje da kod nas svi ljudi redovno daju vitre, pa čak i oni koji, iz ovih ili onih razloga, ne poste. Samo najugroženiji, koji bi mogli primiti vitre zbog svoga teškog materijalnog položaja nisu u mogućnosti da ih daju. “Abdullah b. Omer prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio davanje sadekatu-l-fitra svakom slobodnom muslimanu i robu, muškarcu i ženi, velikom i malom, u iznosu jednog sa’a hurmi ili sa’a ječma.” (Buhari) Danas se ulema usaglasila da se vitre mogu dati i u novcu što je znatno lakše, a za siromašne povoljnije. Visinu iznosa vitara po osobi regulišu organi Islamske zajednice. I u ovom vremenu imamo u svojoj rodbini, komšiluku ili džematu one koji su itekako ugroženi, familije gdje niko ne radi, a koji poste i praktikuju ostale obrede svoje vjere. Naredni hadis ukazuje na višestruku namjenu i veličinu propisa davanja sadekatu-l-fitra: “Alejhisselam je odredio sadekatu-l-fitr onome koji posti, da mu posluži kao čišćenje od posljedica besposlena govora i nepristojnih riječi, te kao opskrba siromašnima.” (Ebu Davud i Ibnu Madždže) Svaki musliman koji sa puno radosti provodi ove dane mubarek ramazana u postu i drugim ibadetima nada se Allahovoj milosti, oprostu i brojnim nagradama. To je Poslanik, s.a.v.s., i obećao u poznatom hadisu koji govori o odlikama mjeseca ramazana, gdje se na kraju ističe: “...I prašta im se (postačima) u zadnjoj noći. Na to je neko rekao: O Allahov Poslaniče, je li ona Lejletu-l-Kadr? Ne, nego kada neki radnik svoj posao do kraja uradi, onda mu se za taj posao isplati naknada i plaća.” (Ahmed) Cijeli ramazan provedimo u ibadetima, a zadnju trećinu još više. Iskoristimo preostale dane i noći ovogodišnjeg ramazana. Ne znamo koji nam je zadnji ramazan. Koliko je samo naše rodbine, prijatelja, komšija od prošlog ramazana preselilo na Ahiret, koji nisu dočekali ovogodišnji ramazan. Molim Allaha dž.š. da i njima i nama ukabuli i primi post, namaze i druge ibadete i dobra djela.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.