Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Prva ženska hatma otkako postoji džemat

Medžlisi

DŽ.T.

Udžematu Trenica, MIZ Novi Travnik, u okviru halke Kur’ana završena je prva ženska hatma otkako postoji ovaj džemat. U posljednjih nekoliko mjeseci vrijedna grupa hanuma je dva puta sedmično, u džamiji, pohađala halku. Tokom trajanja halki, 3 mualime su radile sa ženama: Lejla Mehanović, hafiza Ismeta Bećar-Perenda i Refija Fejzović. U vremenskom razdoblju od nekoliko mjeseci, 27 žena je pohađalo halku. Prvo su završile sufaru, a zatim su počele s učenjem Kur’ana. 24 žene su savladale sufaru u kratkom roku, a 3 su još uvijek u procesu učenja arapskih slova. Hatmu Kur’ana su završile relativno u kratkom roku, pred ramazan. Svečanost hatmi, ukoliko to dozvoli situacija, biti organizovana tokom mjeseca ramazana. Ovo su prve hatme ove vrste otkako postoji džemat. Pored halke sufare i Kur’ana za žene, u džematu se održavaju iste halke za muškarce (odrasle) i za djecu svih uzrasta. Halke sufare i Kur’ana u džematu Trenica broje više od 60 polaznika, od kojih više od 40 uči u Kur’anu. Halke vodi imam džemata mr. Nermin ef. Čakić.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.