Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Stereotip iz prošlosti je da su naši mladi nezaintersirani i da neće da rade!

Kultura

AZAM MANDŽIĆ

Tokom 2019. godine kroz Centar je, po riječima direktora Adisa Čauševića, prošlo oko 800 mladih koji su učestvovali u više od 70 aktivnosti. To je za prvu godinu rada bio veliki uspjeh, kako za Centar tako i za lokalnu zajednicu. Mladi nisu neaktivni, samo im treba neka pokretačka snaga “Ta prva godina postojanja bila je u znaku brojnih edukacija kroz radionice, potom veliki broj posjeta eminentnih stručnjaka za različite oblasti. Gost nam je bio prof. Medžid Muhasilović, sa Bolzano fakulteta iz Italije, potom Andrej Gajić, stručnjak za podvodno istraživanje, potom Amir Durić iz Sjedinjenih Američkih Država... Pokušali smo na neki način sve te mlade ljude, koji su napravili neku karijeru, a potiču iz naše lokalne zajednice da predstavimo u našem OC-u i tako pokažemo i drugim mladim ljudima da se može kroz omladinski rad stići do velikog uspjeha i postati eminentan stručnjak u različitim oblastima”, ističe Čaušević i nastavlja: “U 2019. godini realizirali smo projekt ‘Kutak za omladinski aktivizam’ koji je podržan od Fondacije ‘Mozaik’ i čijom smo realizacijom dodatno opremili Centar da postane još efikasniji i funkcionalniji. Zahvaljujući donacijama uspjeli smo oformiti IT sekciju. Mladi imaju na raspolaganju sedam laptopa”. Prošla godina je bila izazovna za sve u OC-u, zbog pojave i širenja epidemije koronavirusa. Na početku Centar nije radio, ali su se svi stavili na raspolaganje lokalnoj zajednici. Volonteri su šili zaštitne maske koje su kasnije donirali Vatrogasnom društvu i svima kojima su bile potrebne. Zahvaljujući podršci Švedske ambasade i Instituta za razvoj mladih ‘Kult’, OC Bugojno je bio u projektu podjele tehničke opreme laptopa i tableta za potrebe online nastave za socijalno ugroženu djecu. Svoju tehničku opremu ustupili su Mješovitoj srednjoj školi, također, za potrebe online nastave. Volonteri su radili i u Crvenom krstu na dostavi lijekova i namirnica starijim osobama. Realizirano je još nekoliko značajnih projekata tokom 2020. godine, od kojih valja spomenuti projekt ‘Mostovi mira’ potom ‘Carpe diem’ rađen u saradnji sa Institutom Kult i u okviru programa ‘Stotinu dana izazova’ pri čemu je ekipa od pet mladih iz OC Bugojno učestvovala u jednom izazovu, i od deset timova u Bosni i Hercegovini ušli su među pet najuspješnijih što im je otvorilo mogućnost da realiziraju taj projekt. “Vezano za taj projekt je nešto što nije uradio niko u našoj zemlji – snimili smo audio odnosno video verziju Zakona o mladima Federacije BiH gdje je učestvovalo 30 volontera iz našeg centra. Mislim da smo po tome jedinstveni u BiH. Taj ‘dosadni’ zakon u pisanoj formi smo predstavili na drugačiji način, a sam način govori o pravima i obavezama mladih, koja su im zagarantovana i koja imaju u lokalnim zajednicama. Materijal je stalno dostupan na našem YouTube kanalu i web stranici Centra”, zadovoljno će Čaušević. Polaznici OC-a posjetili su mlade u Stocu, Mostaru, Jablanici i Trebinju u okviru projekta Mostovi mira. Družili su se na jednodnevnim radionicama, a nedavno su bili i u Prijedoru gdje se 20 mladih iz Bugojna družilo sa svojim vršnjacima iz ovog grada, na jednoj muzičkoj radionici. Uspješno djeluje i Art školica za djecu, za uzraste od prvog do petog razreda, kroz igru i zabavu realizira se školska edukacija. Projekat je postao prepoznatljiv u lokalnoj zajednici. Otvoren je i Klub omladinskih ideja gdje se sa mladima razgovara o njihovim problemima u lokalnoj zajednici. “Odnedavno imamo projekt edukacije za djecu iz kategorije socijalno ugrožene djece odnosno djecu koja su u udomiteljskim porodicama, a koja imaju problema sa učenjem. Angažovani su volonteri koji jednom sedmično rade sa njima i pomažu im u savladavnju gradiva, kako bi popravili uspjeh u školi. Potom, tu je kurs slovenskog jezika, koji realiziramo sa prijateljima iz OC Trbovlje. Volonterka Anela Tahirović iz Slovenije je i boravila u posjeti našem centru. Radimo online, a zainteresiranost je velika jer nije mali broj onih koji će na školovanje u Sloveniju”, dodaje naš sagovornik. Kurs znakovnog jezika je također realiziran, a vodile su ga volonterke Centra Jasmina Kurbegović i Adna Brakmić. Bilo je dosta zainteresiranih koji su aktivno učestvovali u kursu. Centar je i dio programa EU Erasmus plus u okviru kojeg su mladi iz Bugojna posjetili OC Trbovlje. Jedna od aktivnih koordinatorica Centra je Amra Durić-Čaušević, koja nam je na pitanje da li su mladi kroz aktivnosti i dolazak u Centar svjesni svojih mogućnosti i efekata koje im može donijeti omladinski aktivizam, odgovorila: “Ne bih se složila sa onima koji govore da mladi nisu aktivni, da nemaju ideja, da ne žele raditi. Mislim da se radi o stereotipu iz prošlosti, prisutnom u našem društvu. Naprotiv, mladi imaju dosta kvalitetnih ideja, samo možda do sada nisu imali priliku ili možda nisu znali kome da ih iznesu, gdje da traže neki savjet za pitanje kako da realiziraju svoje ideje?”, naglašava Durić-Čaušević i nastavlja: “Od malog broja mladih na početku, danas ih je veliki broj i već nam je prostor postao nedostatan. Dakle, mladi nisu neaktivni, hoće da rade, samo im treba neka pokretačka snaga... Mi već imamo mlade ljude koji su zahvaljujući OC-u delegirani na neke programe Mozaika, Kulta... Prošli su obuke i edukacije i već su počeli sami raditi neke aktivnosti”. Omladinski centar ima budućnost Potcrtava kako OC ima prespektivu i budućnost. Na svima je da zajednički stvaraju bolji ambijent u lokalnoj zajednici i izuzetno su zadovoljni voljom i željom mladih da rade i doprinose. Centar je tu da im stvori uslove i bude pomoć na sve moguće načine. Radi se na na tome da se mladi ne stavljaju po strani, a oni to vraćaju svojim pristupom i radom. “Omladinski centar ima budućnost. Tu su ne samo srednjoškolci, nego i studenti, koji su i pored odlaska iz grada tu i aktivni su, ulažu trud i dragocjeno vrijeme. Vraćaju nam se ponovo poput studenata koji su dipolomirali, vratili se u Bugojno, nemaju neko stalno zaposlenje i odlučuju se na volontiranje u OC-u i tako doprinose razvoju svoje lokalne zajednice. Prepoznali su kvalitet OC-a i usluga koje su na raspolaganju. Prepoznali su svoju priliku da se iskažu i potvrde kvalitet koji su stekli obrazovanjem i veoma smo sretni zbog toga”, ističe Durić-Čaušević. Centar je otvoren uz podršku međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Općine Bugojno. Projektni tim koji je radio na osnivanju OC je neformalna grupa mladih u sastavu Mufid Vileš, Hamira Sultanović-Karadža, Majda Garača, Semira Švraka, Asmir Cetin i Almedin Tekešić. Značajna je i uloga lokalnih koordinatora za područje Općine Bugojno Adis Čaušević, Mirza Balihodžić, Azra Hero i Admir Ždralović. Prostor OC koristi i Asocijacija srednjoškolaca, lokalni tim Bugojno, potom Udruđenje građana “Roditelji za roditelje” Bugojno, Omladinska banka Bugojno te druga udruženja i pojedinci, posebno mladi ljudi koji imaju potrebu za jednim funkcionalnim prostorom.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.