Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Muzeju u amanet maketa Sultan Fatihove džamije

Kultura

Početkom mjeseca Ramazana u Muzej u Kaknju među brojnim eksponatima našla se i maketa Sultan Fatihove džamije iz Kraljeve Sutjeske. Ovu maketu jedne od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini izradio je i u amanet ostavio maketar Elvedin Memić iz Hadžića. Kraseći muzejske prostore u Kaknju ona će tako nastaviti da čuva od zaborava i priča o vremenima njene izgradnje i uzdizanja. Prema narodnom predanju, džamija je sagrađena 1463. godine i to za samo nekoliko dana. Priča kazuje da je došavši u kotlinu Sutjeske Sulatan Fatih prilikom osvajanja Bobovca, a u vremenu kada je obavljao namaz usadio štap (sùtru) koji se postavlja prilikom namaza na otvorenom. Tokom obreda primijetio je mrava kako se u vidu spirale uspinje na vrh štapa i vraća nazad. Bio je to Sultanu haber da na ovom mjestu treba da sagradi džamiju. On je to i učinio. Izgradio je džamiju koja postojano i danas stoji ponosna na svog neimara i vrijeme u kome je izgrađena. Inače, Sultan Fatihova džamija s haremom i mezarjem proglašena je nacionalnim spomenikom BiH.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.