Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Praotac u nama

Kultura

SALIH SMAJLOVIĆ

Knjiga ”Adem-praotac u nama”, urađena je u povezu, sa tvrdim koricama i ima 374 stranice teksta. Ovo je ujedno treća knjiga u posljednjih godinu dana, odštampana u našoj zemlji, na bosanskom jeziku, sa temom Božiji poslanici. Prethodno, u 2020. godini, na tu temu, odštampane su knjige: “Stvaranje Adema a.s. prvog čovjeka i poslanika na zemlji”, autora Rasima Hadžića i knjiga “Sa Božijim poslanicima u vjesnicima”, autora Mehmedalije Hadžića. Dr. Nezir Halilović, autor knjige ”Adem praotac u nama” u uvodu svog romana kaže:” Ovo je priča o svakome od nas iako je počela jako davno. I svako od nas tokom svog svog života nosi i proživljava jedan dio njegove sudbine. Svako od nas ima istog neprijatelja-dušmanina koji se bez ikakvog valjanog razloga okomio na našeg praoca i učinio sve da ga uništi. Isto svako ima samo jedan način da se od tog neprijatelja odbrani, a to je način na koji se odbranio naš Praotac.” Knjiga ”Adem-praotac u nama” je roman po formi, te ne predstavlja naučno, već umjetničko djelo. Ovo je po prvi put kod nas, da se o prvom čovjeku, Ademu, a.s., piše ovako opširno, detaljno i na lijep i zanimljiv način, tako da plijeni čitateljevu pažnju. Knjiga započinje od Dženneta, mjesta stvaranja i prvobitnog boravišta Adema i njegove supruge Have, a završava se njihovom ovodunjalučkom smrću i preseljenjem na Ahiret. Autor u svom kazivanju citira brojne ajete iz Kur’ana, čija je tema život i poslanstvo Adema, a.s., Uz iscrpno opisivanje događaja vezanih za Adema pejgambera, autor posebno propitujekako je čovjek na zemlji podložan raznim izazovima i kušnjama, pogotovo od strane Iblisa, koji je sebi stavio u zadatak da do Sudnjeg dana zavodi ljudski rod i skreće ga sa pravog puta, na koji ga upućuje Allah, dž.š. Iblis je imao posebno veliku želju da zevede Adema, a.s., a time i ljudski rod, iz zavisti, zbog toga što je Allah dž.š. postavio Adema, a.s., odnosno čovjeka, za svoje namjesnike na zemlji. Iblis je u svojoj namjeri uspio nagovoriti Adema, a.s. da prekrši u Džennetu Allahovu zabranu i pojede zabranjeno voće, čime je kažnjen odstranjivanjem iz Dženneta i nastanjivanjem na zemlji. Drugi put je uspio nagovoriti Ademovog sina Kabila da ubije brata Habila i tako će dušmanin ljudskog roda Iblis nastaviti manipulisati sa Ademovim potomcima. Kroz život Adema, a.s., njegov grijeh zbog kojeg je odstranjen iz Dženneta, njegovo pokajanje, koje je primljeno kod Allaha, dž.š., njegovo snalaženje u životu, odgajanje djece, imamo pouku kako da se mi ponašamo u svom životu. U romanu Adem i njegova djeca prolaze kroz velika iskušenja, ispunjenim nadanjima, strahovima i griješenjima. Čovjeku je svojstveno da pogriješi, ali je daleko važnije da on to shvati, pokaje se. Adem a.s. je pogriješio, kažnjen je protjerivanjem iz Dženneta, ali nije ostavljen bez zaštite, jer mu je Allah, dž.š, putem meleka Džebraila davao upute, štitio ga, omogućio mu da iz Indije dođe do Arefata i ponovo se sastavi sa svojom suprugom Havom. Autor romana ”Adem-praotac u nama” dr. Nezir Halilović zaslužuje čestitke, jer se odvažio ispričati nam priču o Ademu, a.s., znajući da o tome nema mnogo relevantnih podataka, ali je unatoč tome, lijepim kazivanjem i didaktičkim poukama, postigao željeni cilj, pa svi mi iz ovog romana možemo mnogo toga saznati, te u svojoj životnoj praksi primijeniti.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.