Publication:

Preporod - 2021-05-01

Data:

Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti

Kultura

EJLA ĆUROVAC

Vijeće Instituta za historiju je 2018. godine donijelo Odluku o obilježavanju 60 godina postojanja i rada ove ustanove, koja je osnovana 17.7.1958. godine. Jedna od ključnih programskih aktivnosti vezanih uz godišnjicu, bila je organizacija Međunarodne naučne konferencije „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“koja je održana 22. i 23. novembra 2019. godine. Sam program konferencije se sastojao od 13 sesija, s ukupno 61 referatom, a tretirano je razdoblje naše domovine od antike, pa sve do posljednje decenije 20. stoljeća. Nakon što su radovi prošli postupak dvostruke slijepe recenzije, konačnom odlukom uredništva, 33 rada čine sadržaj dvotomnog zbornika radova objavljenog 2021. godine. Kako piše urednik ovog djela, dr. Sedad Bešlija, historija Bosne i Hercegovine, ili zemlje i države Bosne kroz stoljeća, bez obzira na njeno administrativno uređenje, prepuna je događaja i datuma koji se mogu označiti kao prijelomni. Intenzitet promjena te pojave ključnih, prijelomnih događaja u historijskom toku nisu istovjetni. U tom smislu se prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti mogu posmatrati na tri načina: jednodimenzionalno tj. u odnosu na vlastiti historijski hod (žablja perspektiva), dvodimenzionalno tj. u odnosu na susjedne zemlje (pogled iz profila) i trodimenzionalno tj. u odnosu na svjetske povijesne tokove (ptičja perspektiva). To znači da se u ukupnom povijesnom hodu Bosne, izdvajaju određene konstante koje je oblikuju: svijest bosanskog naroda o Bosni kao domovini, državi i ideji, te kontinuitet u borbi za njeno očuvanje do danas, bez obzira što je od sredine 15. stoljeća pa do početka 20. stoljeća Bosna bila dijelom velikih carstava, a tokom 20. stoljeća u sastavu i južnoslavenskih državnih zajednica. antibosanske ideologije i politike koje su konstanta posebno u 19. i 20. stoljeću, sve do danas, i koje su u nekoliko navrata opasno ugrožavale opstojnost bosanske države. Bosna je od najstarijih vremena prostor na kojem se prelamaju interesi mnogih vanjskih faktora. Historija Bosne je historija borbe za Bosnu. fenomen multikulturalnog i multikonfesionalnog života od srednjovjekovnog razdoblja do danas kao civilizacijska vrijednost i kulturna paradigma Bosne u Evropi i za Evropu. Upravo o ovim temama pišu autori Kemal Bašić, Sedad Bešlija, Seka Brkljača, Dženan Dautović, Enes Dedić, Vlatka Dugački, Sonja M. Dujmović, Amar Đulović, Omer Hamzić, Mehmed Hodžić, Muamer Hodžić, Mitshutoshi Inaba, Alma Leka, Tomasz Jacek Lis, Muhamed Nametak, Sead Nazibegović, Enes Pelidija, Nedim Rabić, Zijad Šehić, Hana Younis, Meldijana Arnaut Haseljić, Safet Bandžović, Semir Hadžimusić, Adnan Jahić, Merisa Karović-Babić, Amir Kliko, Rusmir Mahmutćehajić, Jasmin Medić, Ajdin Muhedinović, Ivana Pantelić, Mirko Pejanović, Sanja Petrović Todosijević, Dženita Sarač-Rujanac i Dejan Segić. Ovaj dvotomni zbornike je objavljen od strane Instituta za historiju, na ukupno 833 stranice.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.