Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

Islamsko bankarstvo je spremno suočiti se s ekonomskim krizama

Islamsko Bankarstvo

Bazirane na principu islamskih finansija, banke koje su utemeljene na islamskim principima značajno mogu predvidjeti i pripremiti se za razne visoko rizične situacije, kao što je Covid-19, te osigurati da su efektivne u tim situacijama, saopštili su iz Instituta islamskih finansijskih profesionalaca (CIIF), piše malezijski poslovni dnevnik „The Edge“. Prema njihovim riječima, analiza koju je nedavno objavila agencija za kreditni rejting Fitch Ratings dodatno podržava činjenicu da je islamsko bankarstvo spremno da se suoči sa raznim ekonomskim krizama. To je dodatno poduprijeto elementom fleksibilnosti islamskog bankarskog sektora u odnosu na onu konvencionalnog bankarstva. Generalna direktorica CIIF-a dr. Azura Othman je izjavila da islamsko bankarstvo naglašava nekoliko važnih elemenata kao što su visoki standardi industrije, sofisticiranost znanja i kvalitet usluge sa visokim integritetom. Kao takvo, ona je rekla da je odgovornost relevantnih strana da pripreme i ponude nove talente prema industriju sa odgovarajućim znanjem kako bi se osigurao budući napredak industrije. Fitch Ratings je izrazio uvjerenje da će neki sektori, uključujući islamsko bankarstvo, nastaviti rasti, uprkos izazovima Covid-19. Dr Azura je rekla da je glavni faktor otpornosti islamskog bankarskog sektora zasnovan na principima samih Islamskih finansija, a to su podjela rizika i profita. Logika koja stoji iza ovog principa je da se dobit i gubitak dijeli između banke i njenih klijenata, bazirno na osnovu stvarne postojeće imovine u odnosu na kredite zasnovane na kamatama gdje klijent snosi kopmletan rizik. Ova metoda je izvedena iz principa islama koji naglašava i podržava socijalnu pravdu te je zabranjen čin profitiranja od kreditiranja. Pored toga, učenje islama snažno ohrabruje princip kapitala u bilo kojoj transakciji.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.