Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

Promovirane knjige Lejle Kodrić Zaimović

Kultura

UBrusa bezistanu u Sarajevu, 18. maja, a u povodu Međunarodnog dana muzeja, upriličeno je predstavljanje knjiga profesorice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Lejle Kodrić Zaimović: “Biblioteka i grad: Studije iz teorije i prakse urbanog bibliotekarstva“i knjiga “Baštinske studije: Od moderne do post-digitalne kulture”. Promotori knjiga bili su direktor Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH Ismet Ovčina, direktor Historijskog arhiva Sarajevo Haris Zaimović, te profesori Filozofskog fakulteta UNSA Senada Dizdar i Adnan Busuladžić. - Živimo u vremenu burnih preoblika života u gradovima, u jednoj novoj filozofiji života koja nije samo rezultat informacijsko-komunikacijskih promjena, već i širih sociopolitičkih i ekonomskih promjena i u tom kontekstu nastojala sam pokazati da biblioteke i dalje jesu dio urbanog života, da informacijsko-komunikacijske tehnologije nisu prijetnja, već upravo nova prilika za bibliotečke i srodne ustanove – kazala je Kodrić Zaimović. U Brusa bezistanu je istog dana otvorena i izložba „Tomislav Krizman-Bosna i Hercegovina“, autora Hamdije Dizdara, višeg kustosa Muzeja Sarajeva.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.