Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

Promocija albuma ‘Sevdah i klasika’

Kultura

UBosanskom kulturnom centru Kantona Sarajevo, 26. maja upriličena je promocija prvog albuma pod nazivom “Sevdah i klasika” pijanistice Dženane Šehanović i sopranistice Dženane Huseinagić. Promotori ovog projekta bili su profesor Sanjin Kodrić, predsjednik BZK Preporod, Dževad Šabanagic i Nedžad Salković. Moderator promocije bio je glumac Irfan Kasumovic. Imajući u vidu da je sevdalinka nematerijalno kulturno dobro zemlje, ove dvije umjetnice ukazale su da se sevdalinka mora nositi i čuvati u srcu te se kao takva mora prenositi s generacije na generaciju, s tim da joj mladi umjetnici moraju udahnuti novi život.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.