Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

PRALJE NA GANGESU

Kultura

Hodala sam dugo do mosta koji vodi u Haridwar Ništa se nije čulo osim žubora vode I prigušenih glasova pralja U jednom trenutak Činilo se kao da tečem u istom ritmu sa vodom I da voda teče kroz cijelo moje biće Zatim Pralje su ugasile fenjere Voda je postala crna i smolasta Kali- cijeli život u kruženju svjetla i tame

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.