Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

Čudesni most kod Skadra

Šarena Strana

Most Mesi (albanski: Ura e Mesit “Most u sredini”) je most u selu Mes, udaljen oko 5 km zračne linije sjeveroistočno od Skadra, na sjeverozapadu Albanije. Spomenik je osmanske kulture zahvaljujući kome je ovo selo postalo turistička atrakcija sa puno posjetilaca iz cijelog svijeta. Za sve posjetitelje arhitektura mosta je intrigantna jer je izgrađen od okruglog glatkog kamenja i kamenih ploča. Okolna panorama daje mostu još živopisniji pogled. Albanski fond za razvoj uložio je 150.000 eura kako bi turisti mogli doći do mosta jer prije ulaganja nije bilo moguće doći dio mosta zbog porušenih pristupnih puteva. Ovaj most preko rijeke Kir izgradio je u 18. stoljeću, oko 1770. godine, Kara Mahmud Bushati, lokalni osmanski paša. Izgradnja je bila podijeljena u 2 faze, pri čemu je prva faza bila samo srednji luk i luk odmah do njega, a druga faza obuhvatala je izgradnju ostalih 11 lukova. Svrha je bila povezati grad Skadar sa gradom Drisht i ostalim gradovima sjeverne Albanije. Dug je 108 metara, širok 3,4 metra, visok 12,5 metara sa 13 lukova i jedan je od najznačajnijih spomenika osmanske arhitekture u regiji. Izgrađen je kao dio puta koji ide dolinom rijeke Kir, prema Kosovu, i sve do Prištine. Danas je most u opasnosti, s vremenom je oštećen razornim poplavama, što je rezultiralo stvaranjem pukotina na lukovima s desne strane mosta.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.