Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

MRTVI GRAD

Kultura

Ximenesa de Cisnerosa Produžena ruka Svemogućeg Pohodi Granadu U ime Ferdinanda i Isabelle Dva miliona rukopisa u Bab ul-Ramli Proždire vatra Osam stoljeća izbrisanih u jednom danu Ratovi To je kao da Israfil puhne u rog - govorile su žene Oni dobri povuku se u sjenu A loši jure na sve strane

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.