Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

PREPORODOVA ISPUNJALJKA

Merhumi

VODOORAVNO: 1. Devedeset peta sura Kur’ana (Smokva), 6. Požuda, 12. Krilo zgrade, 17. U skorom vremenu, 18. Pomagala za razne svrhe, 19. Valjak za namatanje; kolotur, 20. Sastavni dio nafte ili benzina, 21. Naprava, 23. Nuklearna energija (skr.), 25. Djevojke, cure, 26. Preteknuće, 28. Viseći cvat nekih biljaka, 29. Ukrasni dio na fasadi, opšivnica, 31. Mrsna hrana, 32. Vršiti šivanje, 33. Miris, 35. Tinta, mastilo, 37. Izborna komisija (skr.), 38. Ime Karenjine, 39. Ljuščice žitnog zrnja, 40. Magistar (skr.), 41. Domovina Muhammeda, a.s., 43. Voltamper (skr.), 44. Oni koji se stalno druže, 45. Sportska odjeća, 47. Obar, Avar, 48. Zemljište, teren, 49. Sto osma sura Kur’ana (Obilje), 52. Crna šumska kreda, 53. Opravljanje, 56. Nuhova lađa iz Biblije, 57. Hljeb duguljasta oblika, 59. Pravni savjet (skr.), 61. Sjevernoamerička država, 63. Pedagoška akademija (skr.), 64. Slavljenje, proslava, 65. Makedonsko narodno kolo, 66. Liga nacija (skr.), 67. Pojedinačni komad alata, 69. Držala, 70. Vrisak, 71. Akademija za zaštitu okoliša (skr.), 73. Pokazna zamjenica, 74. Omot, 75. Grana ljudskih znanja, disciplina, 77. Francuski književnik, Aleksandar (Grof Monte Kristo), 79. Transport robe (skr.), 80. Proizvođač svile, 82. Pukotina, raspuklina, 83. Dijelovi kur’anskih sura, 85. Ispitivanje javnog mišljenja, 87. Sloj od premazivanja, 89. Ulaznica, 90. Ekser, 91. Trgovac vunom. USPRAVNO: 1. Estetičar, 2. Vršiti tkanje, 3. Hiljadu kilograma (množ.), 4. Imenik robe (skr.), 5. Organ čula mirisa, 6. Oprema, 7. Trasirani dio puta, 8. Morska obala, 9. Grubo seljačko platno, 10. Neophodan začin jelu, 11. Crni trn, 12. Teniski klub (skr.), 13. Ciganin, 14. Najsitnija čestica, 15. Ptica gugutka, 16. Zvuk od treska, 17. Desna pritoka Save u BiH, 20. Opšiveni rub, 22. Provaljivanje, 24. Emirova imenjakinja, 27. Pečen krompir na kolutiće preliven kajmakom, 29. Svojeručno (skr.), 30. Pipa, 34. Korjenasto povrće (množ.), 35. Jadransko ostrvo, 36. Zemljište uz vodu, 39. Plovni objekat, 40. Trunka, troha, 42. Irena skraćeno, 44. Razred, 45. Ćebe, 46. Muslimansko žensko ime, Sevla, 48. Trčanje, 50. Dronja, 51. Španski fudbalski klub, 53. Podmladak, 54. Mirovina, 55. Biljka, akantus, 58. Kvasac, 59. Prikazivanje, 60. Ulica, 62. Krpa za brisanje, 64. Grad u Hercegovini, 65. Čuvar oružja, 68. Kontrolna jedinica (skr.), 69. Vladareva pratnja, 70. Pasta, 72. Drugi halifa, 74. Bivši engleski fudbalski reprezentativac, Majkl, 76. Trenutak, 78. Anti-Torpedo Torpedo (skr.), 80. Skraćeno od skije, 81. Republikanska partija Virdžinije MUNIB OHRANOVIć (skr.), 84. Izdavačka agencija (skr.), 86. Novi list (skr.), 88. Rudnik uglja (skr.).

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.