Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

Ono što Pretresno vijeće ICTY-a u

Genocid

prvostepenoj presudi Mladiću jeste utvrdilo, to je da zločini počinjeni u Prijedoru i drugim općinama 1992. – iz tačke 1 optužnice, predstavljaju zločine protiv čovječnosti i ratne zločine i da ih je Mladić počinio s namjerom da uništi dio grupe bosanskih Muslimana na više lokacija. Presuda je to potvrdila, samo joj nedostaje kvalifikacija genocida.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.