Publication:

Preporod - 2021-06-01

Data:

Muslimani pokazali visoku svijest o sebi i pripadnosti Zajednici

Zajednica

Iz hutbe reisu-l-uleme

Reisu-l-ulema se u hutbi iz Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, 21. maja, zahvalio muslimanima i muslimankama na ustrajnom i dosljednom izvršavanju propisa islama u vremenu velikih iskušenja. “U ramazanu smo se trudili da učinimo što više dobra, da učimo i slušamo učenje Kur’ana, da izvršimo našu obavezu zekata i sadekatu-l-fitra, a onima koji bi nas uznemiravali ili ezijet činili govorili bismo: `Mi postimo!’, kako nas je Vjerovjesnik, a.s., poučio. Kao reisu-l-ulema zahvaljujem se svim muslimanima i muslimankama, u domovini i dijaspori, koji su pokazali visoku svijest o sebi i pripadnosti svojoj zajednicu, unatoč smutnji smutljivaca, izvršavajući obrede namaza, posta, zekata i sadekatu-l-fitra.” U nastavku hutbe reisu-l-ulema se osvrnuo na raspravu koja je u ramazanu bila posebno aktuelna. Obrazložio je stav o utemeljenosti zakonitog prava Islamske zajednice u BiH da upravlja vjerskim poslovima ovdašnjih muslimana, naglasivši kako o ovom pitanju ne govori s namjerom da polemizira s onima koji imaju drugačije stavove i razumijevanje legitimnog prava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da upravlja vjerskim poslovima, već: “Kao reisu-l-ulema, na koga je zajednica muslimana prenijela ovlaštenja da brine o institucionalnoj organizaciji i njenom predstavljanju, dužan sam ustrajati u odbrani legitimnog i zakonitog prava Islamske zajednice u BiH da upravlja vjerskim poslovima”. Podcrtao je da “u vjerske poslove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, od kada je ona stekla svoj vjerski legitimitet, spada: organizacija imameta, hatabeta i ta’limata, organizacija islamskog obrazovanja (mearif), ukupljanje zekata i sadekatul-fitra, organizacija hadža, izrada takvima i vakufski poslovi.” Reisu-l-ulema je istakao da svako drugo izvršavanje obaveze zekata, izvan Bejtul-mala zajednice kojoj musliman pripada, ne može se smatrati ispravnim. Osvrnuvši se na istupe i određenih muslimanskih intelektualaca koji su problematizirali izdavanje zekata na tradicionalan način reisu-l-ulema je kazao: “Kako to da je to ubiranje sa šerijatskog aspekta bilo zakonito jučer, kada su plaće u potpunosti primane iz bejtul-mala, a danas nije, pogotovo što se i danas iz bejtu-l-mala finansiraju u potpunosti ili dijelom i troškovi primarne djelatnosti, tekuća održavanja pa i plaće u velikom broju ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u Sandžaku. Sakupljanje zekata i sadekatu-l-fitra na institucionalan način danas se vrši u velikom broju zemalja sa muslimanskom većinom, kao i u najnaprednijim muslimanskim manjinskim zajednicama. Argumentacija za ovu praksu je ista ili slična onoj koju koristi Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.“ Na kraju hutbe reisu-l-ulema je kazao da se poštuje pravo ljudi da iznose svoje stavove. Svako ima pravo da vjeruje, misli i govori šta hoće. No, od učenih ljudi se očekuje da govore o onome što je provjereno i istinito, i što je u saglasnosti sa stvarnošću i s vrijednostima vjere.

Images:

Categories:

preporod

© PressReader. All rights reserved.