13. džuz

AMAR-EF. ŠEHIć, KLJUč

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/282398403646691

Ramazan Mubarek Olsun!

Trinaesti džuz započinje od 242. stranice te se završava s 261. stranicom Časnog Kur’ana. Ovaj džuz obuhvata sedam stranica sure Jusuf, šest stranica sure Ra’d i sedam stranica sure Ibrahim. Kazivanje o Jusufu, a.s., je kazivanje o poslaniku koji je prolazio kroz teška iskušenja, ali nikada nije izgubio nadu. Bio je strpljiv i izdržljiv. Stoga su i ajeti ove sure ohrabrujući, puni motivacije i nade. Najljepši primjer toga je Jakub, a.s., koji je na određeno vrijeme ostao bez dva sina, pa je rekao: „I ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost!“Jusuf, 87. Na kraju sure Jusuf se spominje recept za uspjeh na svakom životnom polju. Kur’an nas uči da ko želi uspjeh i ima pred sobom jasan cilj, uz Allahovu, dž.š., pomoć će ga i dostići. Zato se pomozimo strpljenjem, imajmo nadu i ne padajmo u očaj: „Ko se bude Allaha bojao i strpljiv bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.“Jusuf, 90. Ra’d je sura koja je objavljena nakon sure Muhammed. Ima 43 ajeta. Ovo je jedno od najljepših kur’anskih poglavlja, a njegova poruka je jasna: „Istina je uvijek pobjednik, makar se činila slabom, a zabluda je uvijek slaba i poražena, makar naizgled djelovala jakom!“ Ljepota ove sure je i u tome što ona postepeno čovjeka uvodi u Allahova, dž.š., zemaljska i nebeska prostranstva, ohrabruje ga da posmatra svemir i dokaze oko njega. Sura Ibrahim počinje spominjanjem Musa, a.s., te drugih poslanika, kako su bili strpljivi u podnošenju neprijatnosti prilikom dostavljanja poslanica. Kada bismo pitali ljude o najvećim Allahovim, dž.š., blagodatima prema njima, mnogi bi spomenuli ženu, djecu, kuću ili imetak. A ako bi ih neko upitao o njihovim problemima, počeli bi nabrajati ovosvjetske probleme, finansijske gubitke i poslovne neuspjehe. Zboga toga u Kur’anu nalazimo suru Ibrahim koja čovjeka uči da je vjera najveća blagodat, a najveća nesreća nije manjak novca, već manjak vjere u srcu. Allah, dž.š., nas podučava da je jedna lijepa riječ vrednija od svih materijalnih blagodati koje čovjek vidi. Kao što drvo daje lijepe i ukusne plodove, tako i drvo šehadeta čiji su korijeni duboko u srcu daje kao plodove oplemenjene duhovne ličnosti. Vjerovanje u Allaha, dž.š., daje plodove u svako doba s dozvolom svog Gospodara, a to su dobra djela koja ostaju trajnom sadakom svog vlasnika i nakon njegovog odlaska s ovog svijeta.

bs-ba