Obnovljena Stara džamija u Rujnici

B. PERVA

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/282604562076899

Medžlisi

Državna Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Staru džamiju u Rujnici kod Zavidovića je proglasila nacionalnim spomenikom. Ona je jedna od rijetkih džamija u našoj zemlji koja je od drvene građe smontirana i demontirana u jednom, a potom ponovo smontirana u drugom selu. Rujnica je živopisno selo na desnoj obali Bosne. Od Zavidovića je udaljeno nekih osam kilometara. Naseljeno je uglavnom Bošnjacima. Prema posljednjim popisima 1991. u njemu je živjelo 1.690, a 2013. 1.248 stanovnika. Budući da znatan broj ovdašnjih ljudi živi i radi u dijaspori, u toj činjenici treba tražiti debalans u broju stanovnika između dva spomenuta popisa. Ovaj put ću pisati o Staroj džamiji u Rujnici. Ona je jedna od rijetkih džamija u našoj zemlji koja je od drvene građe smontirana i demontirana u jednom, a potom ponovo smontirana u drugom selu. Naime, 1903. godine, prije 120 godina, smontirana je od drvene građe u selu Kurtići podno Ozrena, u maglajskoj općini, a kad su se njene džematlije, 1918. godine dominantno preselile u Rujnicu kod Zavidovića, džamija je razmontirana i na volovskim kolima prevezena u to selo i ponovo smontirana. U Rujnici je takva funkcionirala do 1934. kad su mještani odlučili da na istom mjestu sagrade novu od tvrdog materijala, a jedinu uspomenu na prvobitnu džamiju predstavljala je ugrađena njena prvobitna drvena munara. Državna Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Staru je džamiju proglasila nacionalnim spomenikom. Ponosni na novu džamiju Po proglašenju Stare džamije nacionalnim spomenikom džematlije Rujnice na čelu sa Džematskim odborom i Medžlisom Islamske zajednice Zavidovići krenuli su u njenu vrlo zahtjevnu obnovu. “Stara džamija u Rujnici je 2007. godine od državne Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglašena istim. Džematski odbor i džematlije Rujnice su 2010. pristupili izradi projektne dokumentacije i pripremi za njenu obnovu. Od 2010., poštujući sve procedure u obnovi spomenika kulture, pristupilo se zaštiti objekta, obnovi temelja, vraćajući džamiju u prvobitni oblik sa svim rezbarijama i drugim detaljima, a džamija je 2022. završena. Polovinom 2022. mi smo se definitivno vratili u tu džamiju održavnjem tradicionalne dove koja će se i u narednim godinama, prve nedjelje u augustu, održavati. S obzirom da je džemat Rujnica s veoma brojnom dijasporom, dominantno u Luksemburgu, vrijeme održavanja dovišta pozicioniralo se prema dijaspori da bi ljudi koji su u to vrijeme kod svojih kuća mogli prisustvovati dovištu. Oni su davali i veliki doprinos radu džemata Rujnica. U obnovi Stare rujničke džamije doprinos je dala i država: Vlada Federacije, Zeničko-dobojski kanton i grad Zavidovići”, kaže o tome Izet-ef. Čamdžić, glavni imam MIZ Zavidovići. Dodao je da je sadašnja Stara džamija kameno-drvena, da su zajedno s džematlijama Rujnice i cijelog Medžlisa ponosni na njenu obnovu, da je ona svojevrsni raritet i da će biti živa kroz određene aktivnosti, a najvažnija će biti tradicionalna Rujnička dova. Izvod iz obrazloženja proglašenja Stare džamije u Rujnici nacionalnim spomenikom “Medžlis Islamske zajednice Zavidovići podnio je dana 19. februara 2007. godine, prijedlog/peticiju Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika za proglašenje Stare džamije u selu Rujnica, u općini Zavidovići, nacionalnim spomenikom BiH. U skladu s odredbama Zakona, a na osnovu člana V Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila provođenju postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom. Stara džamija u Rujnici predstavlja karakterističan primjer narodne (vernakularne) gradnje muslimanskih objekata u razdoblju između dva svjetska rata. Na osnovi podataka o zakladi zemljišta i na osnovi sjećanja mještana, moguće je pretpostaviti da je džamija sagrađena 1934-1935. godine na mjestu starije drvene džamije koja je, prema sačuvanoj usmenoj tradiciji, dekomponirana, prevezena na volovskim kolima 1934. godine iz mjesta Kurtići (sadašnja općina Maglaj, Ozrenska padina) i rekomponirana u Rujnici. Smještena je u groblju u kome se nalazi nekoliko nišana s natpisima iz 19. vijeka. Objekat nosi tipološke odlike najvećeg broja tradicionalnih bosanskohercegovačkih džamija – jednoprostorna građevina s četverovodnim krovom i drvenom munarom. Predstavlja rijedak primjer džamija s drvenom munarom kod kojih je izveden tzv. duboki prednji mahfil (mahfil koji pokriva 1/3 do 2/3 prostora za molitvu. Mahfil u džamiji u Rujnici se na neuobičajen način produžava - superponira i iznad ulaznog prostora i ima ukupnu dubinu od 6,85 metara do istaka, a s istakom za mujezina ima dubinu od cca 7,10 metara.” Obnovom Stare džamije Rujnica je dobila jedan od najljepših detalja na svojoj razglednici.

bs-ba