PREPORODOVA ISPUNJALJKA

MUNIB OHRANOVIĆ

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/283068418544867

Kulturno Naslijeđe

VODOORAVNO: 1. Ramazanski ručak prije zore, 6. Patka, 12. Budak, trnokop, 17. Lijepo svojstvo (množ.), 18. Njemački pisac, Erih Marija (“Trijumfalna kapija”), 19. Podijum, 20. Mirođija, 21. Uzgajivač pasa, 23. Centralna agencija (skr.), 25. Žitko jelo (množ.), 26. Vrištanje, 28. Pritisak, 29. Obrub zida na fasadi ispod strehe, 31. Ljepotica, misica, 32. Grobna jama, 33. Mali ćar, ćarčić, 35. Pojilište, 37. Upišite: ĆK, 38. Boja za kosu, 39. Križanac, mješanac, 40. Radna organizacija (skr.), 41. Domovina Muhammeda, a.s., 43. Aktiv inovatora (skr.), 44. Drvena naprava za uprezanje volova, 45. Grad u Austriji, 47. Napadač, 48. Zamah, 49. Ramazanski namaz poslije jacije, 52. Crna šumska kreda, 53. Biljka za presadu, 56. Ništica, 57. Šantićeva pjesma, 59. Klinički centar (skr.), 61. Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, 63. Posljednje i prvo slovo abecede, 64. Suprotno od oseke, 65. Giga-volt-amper (skr.), 66. Orkestar mladih (skr.), 67. Namjera, naum, 69. Ilovača, 70. Pripadnik naroda kome je pripadao Muhammed, a.s., 71. Dašak, 73. Ruka, 74. Uranijum, 75. Salati, 77. Utočište, 79. Tona tereta (skr.), 80. Umjetnik u slikarstvu, 82. Razgovor, riječ, 83. Jasikov gaj, 85. Direkcija, 87. Stručnjak u treningu, 89. Dodatak, 90. Čuveni grčki filozof, 91. Ramazanska večera na kraju posta. USPRAVNO: 1. Biljna srž, 2. Propeler, 3. Hrvatska informativna novinska agencija (skr.), 4. Ujedinjene nacije (skr.), 5. Zadni dio tijela nekih životinja, 6. Prelazak, 7. Propagandni listić, 8. Jednogodišnje ždrijebe, ome, 9. Mjesto zavarivanja, 10. Klasifikacija robe (skr.), 11. Djelovanje, radnja, 12. Komunalno preduzeće (skr.), 13. Vremenski termin, 14. Biblijsko ime Adema, a.s., 15. Svi mišići, muskulatura, 16. Pjeskovito tlo, pješčar, 17. Veliki gušteri, 20. Zvrčanje, 22. Uzengija, 24. Amirova imenjakinja, 27. Kćerka, 29. Skupština opštine (skr.), 30. Vrelo slane vode, 34. Alatast konj, 35. Bosanski brdski konj, 36. Riva, 39. Čovjek iz mahale; takođe: osoba koja mahala, 40. Obala, 42. Ljetovalište kod Opatije, 44. Kur’anska sura koju puno učimo uz Ramazan, 45. Tulipan, 46. Cjelovitost, 48. Medžlis islamske zajednice (skr.), 50. Kraljica cvijeća, 51. Riječi koje izgovaramo kad imam uči dovu, 53. Prodavanje, 54. Islamski mjesec posta, 55. Zlatnik, 58. Vjera, din, 59. Daleko nebesko tijelo koje emituje intenzivnu plavu svjetlost, 60. Rekvizit za okretanje trupaca u šumi, 62. Bodljikava mesnata biljka, 64. Plakata, 65. Stručnjak u graviranju, 68. Znak za natrijum, 69. Dlaka na vratu konja, 70. Majka Muhammeda, a.s., 72. Dio, 74. Povodac, jular, 76. Običaj, 78. Obličje, 80. Gutljaj, 81. Republička tržišna inspekcija (skr.), 84. Kanton Sarajevo (skr.), 86. Pojedinačna obrada (skr.), 88. Republika Francuska (skr.). Rješenje iz prošlog broja: Ugriz, Bosna i (Hercegovina), trans, struka, ANUBIH, kotur, strah, oktant, ES, kota, prinos, Alma, Orli, mrs, Luna, Mateo, macola, IL, Ana, borer, MU, (Bosna i Herc)egovina, VA, Er-Ra’d, rast, Avarac, TNZ, Prvi mart, ala, prenos, Arka, priča, PT, rukavac, BA, gljiva, tlo, SK, solila, kleke, arak, lov, zato, Kranj, rijeka, ivik, TR, graver, mesar, nekud, uprava, vratar, ataka, suknar, crnik.

bs-ba