5. džuz

MERSED EF. ŠABANOVIĆ, GLAVNI IMAM MEDŽLISA STOLAC

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/283102778283235

Ramazan Mubarek Olsun!

Na samom početku petog džuza u 27. ajetu sure En-Nisa Uzvišeni Allah govori koliko voli kada se ljudi kaju za svoje postupke, koliko se Uzvišeni raduje tevbi svakog čovjeka kada pogriješi i počini grijeh. Možemo razumjeti da su svi ljudi skloni griješenju, neko manje neko više, niko nije savršen i niko se ne može u potpunosti sačuvati od grijeha. Mudrost i smisao čovjekove slabosti na spram grijeha je u kajanju za počinjeni grijeh, traženje oprosta od Allaha za počinjeni grijeh i savlađivanje prohtjeva i strasti da ne ponavlja isti grijeh. Sve spomenuto ima za cilj predanost, pokornost i poniznost pred Stvoriteljem svih svjetova, kako bi mu što više činili ibadet i tako se više približili Uzvišenom i stekli Njegovo zadovoljstvo. U 54. ajetu Uzvišeni Allah nas pita zar da zavidimo ljudima na onome što im Allah daje od Svoje blagodati? Uzvišeni nam ukazuje na ovu pojavu kao da se čudi “pa zar oni zavide jedni drugima”, drugim riječima: a što bi to oni zavidjeli jedni drugima, šta imaju od toga, što im to treba, kakve ima fajde od zavisti? Zavist nikome ne donosi dobro, ne može se umanjiti blagodati onome kome se zavidi, niti mu se može nešto nauditi. Najveću štetu od zavisti ima zavidnik, time pokazuje svoju zlobu prema drugim ljudima, pokazuje koliko je slab kao ličnost, koliko je lošeg karaktera, a posebno koliko je slabog imana. Nažalost, zavist je postala raširena bolest koju treba spriječiti i koju valja liječiti. U 58. ajetu sure En-Nisa Uzvišeni Allah naređuje da se emaneti povjere onima koji su ih dosljedni, što je ima veliki značaj za svaku zajednicu i funkcionisanje društva u cjelini: „Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.“Svaka funkcija je velika odgovornost i teško breme, koliko god da povećava čast i ugled, opet valja odgovoriti zadatku, valja je časno, pošteno, stručno i efikasno vršiti. Valja je nositi na plećima, uraditi najbolje što se može i umije, valja na kraju pred Allaha stati, u lice ga pogledati, da bude zadovoljan nama i našim postupcima. Svaka funkcija podrazumjeva pravedno postupanje u izvršavanju obaveza prema ljudima. Pravda je preduslov za uspješno obavljanje svake funkcije, Allah pomaže pravedne ljude, društvo ne može ispravno funkcionisati bez pravde, teško može doći do progresa i napredaka.

bs-ba