Preispitajmo svoj odnos prema obavezama

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/283162907825379

Aktuelno

Ovo je prilika i da se podsjetimo na to da obavezama pristupamo u ime Allaha, dž.š., ozbiljno i odgovorno, da vodimo računa o kiraetu, ta’dil-erkanu, da namaze ne predvodimo prebrzo, a ni presporo, nego umjereno, kako su to radili naši čestiti prethodnici. DIREKTOR HAFIZ MENSUR-EF. MALKIć

bs-ba