PRIPREMILA: AJŠA HADžIMEŠIć-HAFIZOVIć

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/283218742400227

Globus

Po dogovoru u Pekingu Saudijska Arabija i Iran saglasili su se da će aktivirati sporazum o sigurnosnoj saradnji potpisan 2001. te još jedan raniji o trgovini, privredi i ulaganjima

bs-ba