S pojedincem nastaje, sa zajednicom opstaje

H. HASIć

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/282050511417585

Medžlisi

Već nekoliko mjeseci Ramizu Buraiću traje drugi mandat predsjednika džemata Moševac, Medžlis Maglaj. Vidi to kao počast, ali i kao veliku odgovornost. „Prihvatiti se takve odgovornosti podrazumijeva stalnu brigu o džematskim poslovima i projektima. Također, to znači da je mutevelija uvijek dostupan džematlijama za prijedloge u osmišljavanju i kreiranju vjerskog ambijenta u džematu, ali i eventualne primjedbe na svoj rad i rad džematskog odbora. Svaki mutevelija se bezuvjetno, bez bilo kakve materijalne satisfakcije, prihvata te funkcije, ali zadovoljstvo zbog svog angažmana nalazi u svemu dobrom što se u džematu ili u džamiji uradi. Tu je naravno i ona neprolazna nagrada, kod Allaha, dž.š., za dobra djela koja radimo u korist cijele zajednice“, istakao je mutevelija Ramiz. Naglašavajući da je džemat Moševac veći džemat ukazuje i na izazove u radu među kojima je i problem aktivne uključenosti jednog dijela džematlija u džematske aktivnosti, a osvrnuo se i na trend smanjenja broja džematlija. „Iako nemamo problema oko realizacije projekata, uvijek imamo takvu situaciju da projekte, pogotovo veće, realizuje tek manji broj džematlija. Što se tiče smanjenja broja članova, to je jedan trend koji svjedočimo u cijeloj državi, ali mi nemamo razloga biti toliko obeshrabreni, jer mnoge naše džematlije koji žive i rade u Evropi, pogotovo mladi ljudi, članovi su našeg džemata, i aktivno pomažu realizaciju džematskih projekata“, pojasnio je. Posljednjih godina realizovano je nekoliko značajnih projekata u džematu. Izgrađena je nova vakufska kuća, ugrađeno plinsko grijanje u džamiju te opremljena divanhana s bibliotekom. „Privodimo kraju ograđivanje harema džamije, a u planu smo u dogledno vrijeme proširiti i džamijski parking, te uraditi igralište za djecu. Drago nam je da u svemu što radimo imamo povjerenje i materijalnu podršku naših džematlija“, kazao nam je on. Na kraju, govorio je o vlastitoj percepciji institucije džemata, koji okuplja ljude u dobru, kako kaže. „Neko je lijepo kazao da bez pojedinca ne može ništa nastati, a da bez zajednice ništa ne može opstati. Svaka generacija u naslijeđe i u amanet ostavlja okvir nekog djelovanja, i možemo biti sretni i zadovoljni da džemati koji su u okviru Islamske zajednice, svoju ukupnu organizaciju, protokom vremena, podižu na jedan viši nivo. To, dakako, ne bi bilo moguće bez pomnog praćenja, savjeta i svestrane podrške koju dobijamo od viših organizacionih sistema koji djeluju u okviru Islamske zajednice. Stoga nam je ona važna, i svi se moramo potruditi da je držimo stabilnom i jakom“, zaključio je mutevelija Ramiz za Preporod.

bs-ba