PREPORUKA ZA ČITANJE

Ruždija Adžović: Tunjo

ODABRAO: SELMAN SELHANOVIć

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/282218015142129

Kultura

Knjiga o Muhamedu Filipoviću Tunji koju je sačinio i uobličio Ruždija Adžović je jedna od vrijednih i nužno potrebnih knjiga koje progovaraju o nacionalnoj samobitnosti Bošnjaka kao i uopće duhovnom i kulturnom životu na tlu Bosne i Hercegovine. Razgovarajući s ovim našim, zasigurno, jednim od najautentičnijih intelektulaca neposredno pred kraj njegova života i sumirajući njegov akademski put, autor Adžović, inače književnik i novinar, približio nam je i predstavio Filipovićevu ličnost u širokoj lepezi njegove osebujnosti i angažiranosti. Kao čovjek intelektualne raskoši Muhamed Filipović je, a to svi oni koji su ga poznavali mogu reći, pridržavao se sopstvenog mišljenja i svojih principa boreći se dosljedno protiv svih političkih i ideoloških opsjenara. A, to što je mislio zapisao je i u svojih trideset šest knjiga i preko dvije hiljade članaka i eseja poručivši u jednom od njih “iskreno vjerujem da će se naši ljudi osloboditi užasa moralnog, političkog i ideološkog terora nosilaca nacionalizma, koji su na tome veoma dobro zaradili.” Iako je zbog svog stava bio izložen mnogim nerazumijevanjima i napadima Filipović je nepokolebljivo i bezkopromisno branio interese Bosne i Hercegovine i svih naroda u njoj. Zapravo, branio je čovjeka. Nije se libio otvoreno reći kakve su namjere naših susjeda kojima zbog njihova konstantnog nacionalnog djelovanja “zadugo ne treba vjerovati.” Ne treba odviše vjerovati ni međunarodnoj zajednici, jer je po njegovom mišljenju potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma prevarena BiH, na što je uostalom upozorila i Margaret Thatcher. Čitaocima može biti zanimljiv Filipovićev odnos prema lordu Davidu Owenu koji je perfidno nastojao lišti Bošnjake prava autentičnih poredstavnika Bosne. Ukazavši mu na tu podlost Owenov je reagirao i kazao mu da pazi kako razgovara sa jednim lordom. Filipović mu je odgovor da je on još veći plemić, jer su njegovi sandžak-bezi. Naprosto, istakao je da pred takvim ne treba pognuti glavu, nego uzvratiti istom mjerom. U knjizi su iznesena i mnogi susreti i sjećanja Filipovića sa ličnostima koja su obilježila svoje vrijeme poput Maka Dizdara, Meše Selimovića, Abdulaha Sidrana...

bs-ba