PREPORODOVA ISPUNJALJKA

MUNIB OHRANOVIć

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/282342569193713

Kulturno Naslijeđe

VODOORAVNO: 1. Naša vjera, 6. Padine, 12. Svastika, 17. Uzlijetanja, 18. Proganjanje, 19. Metal za kalajisanje, 20. Preokret, 21. Sprezanje, 23. Nogometna škola (skr.), 25. Novorođenčad, 26. Smjer kretanja, 28. Gornji dio ruke, 29. Kiksanje, 31. Mrsna hrana, 32. Čudesa, 33. Meljivo (množ.), 35. Dio kašike kojim se kusa, 37. Industrija nafte (skr.), 38. Pretposljednji Allahov, dž.š., poslanik, 39. Pjesnik, 40. Dežurni odred (skr.), 41. Domovina Muhammeda, a.s., 43. Nulti indikator (skr.), 44. Pokovani materijal po nekoj površini, 45. Prednja strana vrata, 47. Stvaralac, 48. Tečnost u venama i arterijama, 49. Dopušteno maksimalno opterećenje, 52. Istok jugo-istok (skr.), 53. Bušotina, 56. Zasun, 57. Otpaci od sijena, 59. Biološki institut (skr.), 61. Jelen lopatastih rogova, 63. Lična zamjenica, 64. Dramatičan događaj, 65. Zemljoradnička radna zadruga (skr.), 66. Umjetničko društvo (skr.), 67. Predujam, avans, 69. Željezničke tračnice, 70. Učenjak u islamskim naukama, 71. Turski biznis klub (skr.), 73. Poznata francuska marka automobila, 74. Drugar, 75. Salati, 77. Oranica, 79. Teritorijalna odbrana (skr.), 80. Primaknuće, 82. Izrađivač sita, 83. Godišnjaci, 85. Milostinja, 87. Rezultat rada, 89. Naš alim, profesor na FIN-u, Enes, 90. Onaj koji trača, 91. Kormilar. USPRAVNO: 1. Izrađivanje, 2. Slavnost, 3. Pčelinja uzletišta i sletišta, 4. Atomska težina (skr.), 5. Misica, 6. Naprava, 7. Strah pred nastup, 8. Šiljate paprike, 9. Čelnik agaluka, 10. Nadzorni odbor (skr.), 11. Četvrta sura Kur’ana (Žene), 12. Autooznaka Skoplja, 13. Mamljenje, vabljenje, 14. Ukras na vrhu munare, 15. Muslimansko ime, Sabro, 16. Klanac, klisura, 17. Peškiri, 20. Opčinjenje, 22. Pritvaranje, 24. Loša roba, 27. Poljubac, 29. Kolektivni ugovor (skr.), 30. Česma, pipa, 34. Kraće ime od Leonid, 35. Kolut, kotur, 36. I jedno i drugo, 39. Baštovan, 40. Vrsta ogrjeva, 42. Jedno od pet velikih jezera u SAD-u i Kanadi, 44. Šampion, as, 45. Lokalitet u Egiptu gdje se nalaze piramide, 46. Bodljikava biljka, divlja kupina, 48. Kopanje, 50. Sestra od milja, 51. Otisak, 53. Hrast od kojeg se dobiva pluto, 54. Familija, 55. Tepih, ćilim, 58. Vjera, din, 59. Jednokratni mlaz tekućine, 60. Veliki lučki grad na jugu Turske, Smirna, 62. Prijevremenost, 64. Cestar, 65. Juvelir, 68. Radna organizacija (skr.), 69. Prijatelji od milja, 70. Majka Muhammeda, a.s., 72. Defekt, šteta, 74. Bodljikavo raslinje, 76. Asimin imenjak, 78. Četvrti halifa, Alija, 80. Pokret demokratske akcije (skr.), 81. Zglob u bedrenoj kosti, 84. Čest završetak naših prezimena, 86. Arapski (skr.), 88. Čečenska republika (skr.). Rješenje iz prošlog broja: Kvart, Prusac, grozd, prirub, ravija, bakar, orade, slikar, NB, kupe, bajram, Avar, skik, panj, uška, roker, žmarak, ŽI, KAA, Ramiz, DI, ramazan, AK, pozor, verb, čivija, vid, teravija, OGB, slalom, roga, Emona, SB, naviljak, MA, alasi, žir, OD, ćukovi, glina, sira, vir, bara, kran, ševval, ačik, RI, glavar, sline, čavao, sinija, obmana, arena, trupac, dlaka.

bs-ba