Poredak sura u Kur’anu?

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

Islamska Zajednica

https://preporod.pressreader.com/article/282389813833969

Duhovnost Kur’an

Pitanje: Zašto sure u Mushafu nisu poredane hronološki tj. po redoslijedu objavljivanja i zašto su poredane baš kako jesu? Odgovor: Ulema je saglasna da je redoslijed ajeta u kur’anskim surama određen po uputi Allahova Poslanika (tevfīqī), a.s., i on je obavezujući. Što se tiče redoslijeda sura u Kur’anu, ulema po tom pitanju ima više mišljenja. Većina zastupa mišljenje da je redoslijed sura u Kur’anu rezultat idžtihada ashaba na osnovu onoga što su čuli i znali od samoga Poslanika, a.s. Neki smatraju da su neke sure poredane prema uputi Poslanika a.s., dok su druge poredane prema idžtihadu ashaba. Treći su mišljenja da je redoslijed sura u Kur’anu utemeljen za života Poslanika, a.s. Spomenuta mišljenja mogu se usaglasiti i nisu u potpunoj oprečnosti. Ima više predaja na osnovu kojih se može zaključiti da je redoslijed između nekih sura bio poznat u vrijeme samoga Poslanika. Više o ovoj temi možete saznati u djelima iz oblasti Ulumi-Kur’ana (kur’anske nauke), poput Sujutijevog Itkana koji je preveden i na bosanski jezik.

bs-ba