preporod

SIDRETUL-MUNTEHĀ – DRVO NA KRAJNJOJ GRANICI

PIŠE: ALMIR FATIć

Lingvističko značenje

Riječ sidra )سدرة( znači lotos, lotosovo drvo. U ovom svom osnovnom značenju navodi se u suri Sebe’ (16), gdje se spominje ‘’neznatni lotos’’ (sidr kalīl). U 28. ajetu sure Vāki’a navodi se ‘’lotosovo drveće bez bodlji’’ (sidr mahdūd) u kontekstu opisa džennetskih blagodati. Mahdūd je drvo bez bodlji. Sidra je, dakle, i dunjalučko i ahiretsko drvo. Riječ el-muntehā ُمنتهَ̖ى( )الْ označava kraj, konac, završetak, krajnju, najudaljeniju, najdalju granicu. Derivira se iz riječi el-intihā’, koja je jedna od arapskih riječi kojima se izražava – kraj.

Sidra u Kur’anu

Sidra )سدرة( se Kur’anu spominje na četiri mjesta: Sebe’, 16; Nedžm: 14, 16; Vāki’a, 28. U 14. ajetu sure Nedžm sidra se navodi zajedno s riječju el-muntehā, tj. Sidretul-muntehā ُمنتهَ̖ى( الْ َرة ْد ِس

)dosl. Najudaljeniji Lotos ili Lotos drvo na krajnjoj granici: On [Muhammed] ga [Džibrila] je vidio i drugi put, / kod Sidretul-muntehāa, / kod kojeg je Džennet - Prebivalište (13-15). Džennet je kod Sidretul-muntehāa. Prvo Muhammedovo, a.s., viđenje meleka Džibrila bilo je na Zemlji, nakon primanja prve Objave, a drugo kod Sidretul-muntehāa. Jedino je Muhammed, a.s., od svih Božijih poslanika vidio meleka Džibrila u njegovom izvornom melekanskom liku (v. Ibn Kesir, Tefsir, 4/319; Hazin, Tefsir, 4/213).

Sidretul-muntehā

Prema tradicionalnim izvorima, Sidretul-muntehā je Lotos drvo kod kojeg je zastao melek Džibril tokom pratnje Muhammeda, a.s., na njegovom nebeskom uzdignuću (Miradžu). Ibn Mesud kaže: ‘’Nakon što je uzdignut Allahov Poslanik, a.s., doveden je do Sidretul-muntehāa...›› Sidretul-muntehā nalazi se na šestom, odnosno sedmom nebu (što je izglednije), s desne strane Božijeg trona (Arša), gdje se završava melekansko znanje. Melek Džibril, iako prvak svih meleka, kod Sidre je zastao jer ni njemu niti bilo kojem drugom meleku nije dozvoljeno da pređe granicu Sidre. Kod nje se završava znanje svih stvorenja i zato je nazvana Sidretul-muntehā. Šta je poslije nje – nikome nije poznato osim Svevišnjem Allahu (usp. Taberi, Džāmi’ul-bejān, 9/76897692; Ibnul-Dževzi, Zādul-mesīr, 7/117; Kurtubi, El-Džami’ li ahkāmil-Kur’an, 17/95).

Opis Sidre

Vjerodostojni hadisi govore da je Muhammed, a.s., prije ulaska u Džennet bio kod Sidretul-muntehāa: ‘’I pokazan mi je Sidretul-muntehā. Njegovi plodovi su poput vrčeva iz Hedžera, a listovi kao da su uši slonova! U njegovom podnožju četiri su rijeke, dvije nevidljive i dvije vidljive›› (Buhari, 3207). Ili: ‘’Zatim sam doveden do Sidretul-muntehāa. Njegovi listovi su kao slonove uši a plodovi veliki kao ćupovi. Kada mu dođe neka Allahova naredba, promijeni se tako da niko od Allahovih stvorenja ne može opisati njegovu ljepotu (Muslim, 259)’’.

U 16. ajetu sure Nedžm kaže se: Kad je pokrivalo Sidru ono što je pokrivalo. U hadisu se navodi da su Sidru ‘’prikrile boje’’ za koje je Muhammed, a.s., rekao da ‘’ne zna šta su’’. Prema Ibn Mesudu, ‘’pokrio ju jē obruč od zlata’’.

Drugi su kazali: mnogobrojni meleci (v. Ibn Džuzejj, Olakšani komentar Kur’an, 6/1).

Teško nam je znati kakvo je to Lotos drvo koje se nalazi na najudaljenijem kraju ovog fizičkog svijeta i kakva je njegova priroda. To su Božije tajne koje su nama neshvatljive. U svakom slučaju, radi se o nečem takvom za šta nije bilo prikladnije riječi od sidra u ljudskom jeziku (Mevdūdī).

Sidra u Poslanikovoj džamiji

Engleski istraživač iz 19. stoljeća Richard Burton napisao je da je vidio drvo sidru u Poslanikovoj džamiji u Medini. Bilo je u bašči posvećenoj hazreti Fatimi, neka je Allahovo zadovoljstvo na nju. Plod s drveta prodavao se hadžijama „po nenormalnoj cijeni“, a njegovo lišće koristilo se za pranje mrtvih tijela (v. A Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Makkah, Project Gutenberg, 337).

Drvo lotos kao simbol solidarnosti

Katarska fondacija za obrazovanje, nauku i razvoj (Qatar Foundation) utemeljena 1995. u Dohi kao svoj simbol ili logo ima drvo lotos. Njezina ekselencija Sheikha Moza bint Nasser, predsjedavajući Katarske fondacije, to objašnjava na sljedeći način: “Sidra drvo, koje raste snažno i ponosno u najtežim okruženjima, bilo je simbol upornosti i ishrane širom granica arapskog svijeta. Koji je značaj ovog veličanstvenog drveta? Sa svojim korijenima vezanim za tlo ovoga svijeta i svojim granama koje sežu prema gore ka savršenstvu, ono je simbol solidarnosti i odlučnosti; podsjeća nas da ciljevi ovog svijeta nisu nespojivi s ciljevima duha” (v. https://www.qf.org.qa/about).

Duhovnost

bs-ba

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

https://preporod.pressreader.com/article/281741273650403

Islamska Zajednica