preporod

Izazova je mnogo, ali je mogućnosti i nade više

Medžlis Prozor

HASAN HASIć

U okviru rada Medžlisa Prozor, jednog od manjih na području Muftijstva mostarskog, aktivno je pet džemata, a zaposleno je šest imama. Medžlis broji trinaest džamija. O stanju, izazovima i perspektivama razgovarali smo s glavnim imamom Medžlisa Prozor Safet-ef. Pozderom

Infrastruktura medžlisa je skoro u potpunosti izgrađena i obnovljena, upoznao nas je glavni imam Pozder spomenuvši i očekivanu rekonstrukciju upravne zgrade Medžlisa.

„Uz skoriji završetak radova na džamijama u fazi obnavljanja – u Kleku i Škrobućanima - naši džemati će biti u prilici da nesmetano realizuju sve svoje aktivnosti, počevši od mekteba pa nadalje. Jedan od najprioritetnijih projekata u vremenu pred nama će biti rekonstrukcija upravne zgrade Medžlisa, čime bi se dobilo na funkcionalnosti objekta, a čime bi i aktivnosti Mreže mladih, Odjela za brak i porodicu ali i imama i džematlija bile uveliko olakšane“, istakao je glavni imam.

Različiti društvenopolitički izazovi

Potvrdio nam je da je iseljavanje stanovništva najizraženiji izazov, što se reflektuje u smanjenom broju džematlija, posebno u džamijama te broju djece u mektebu i školi. Naveo je i druge izazove.

„Činjenica je i da mladi ljudi sve rjeđe stupaju u brak, dok oni nešto stariji sve češće razvrgavaju svoje brakove. Izazov je, svakako, i sama organizacija i funkcionisanje džemata koji su sve prazniji i malobrojniji. Također, sve izraženija je i promjena starosne strukture u našim džematima, koje sve češće čine mahom starije osobe ili samci. Kao i u ostalim sredinama, značajan izazov je i politička podijeljenost Bošnjaka koja se odražava na sve pore života. Slaba mogućnost zaposlenja, neobrađivanje zemljišta, neiskorištenost turističkih, poljoprivrednih, stočarskih i drugih resursa koji itekako postoje su nešto što se reflektuje na cjelokupnu lokalnu zajednicu i usložnjava situaciju“, kazao nam je glavni imam Pozder.

Kada je riječ o imamskom kadru, nemaju problema još uvijek, čemu je, kako kaže, vjerovatni razlog relativno mladi imamski kadar već duže aktivan u Prozoru.

„Ostaje nam samo da se nadamo da će tako i ostati te da ćemo biti u prilici da održimo postojeći broj džemata, što je, moram priznati, sve teže i sve izazovnije“, naglasio je.

Glavni imam je govorio i o nivou i kvaliteti saradnje s lokalnim vlastima.

„Naš Medžlis ima otvorena vrata saradnje svakome ko želi da sarađuje. Vlast je u principu takva da po pitanju saradnje mijenja raspoloženje ovisno o interesu. Ipak, za razliku od nekih drugih sredina, nivou imamo moram korektnu kazati da saradnju, s vlastima pa na i lokalnom finansijsku potporu. Je li ona dovoljna? – Nije. Može li biti veća i konkretnija? – Može. U odnosu na, recimo, pomoć katoličkoj crkvi, pomoć Medžlisu je minorna, ali postoji i nadamo se da će se tako i nastaviti, odnosno da će biti još bolja i izraženija“, kazao je.

Mekteb razvija osjećaj pripadnosti

Mekteb vidi polaznom tačkom i pokretačem svih aktivnosti u Zajednici i šire. Mektepska nastava u ovom medžlisu se izvodi na četrnaest punktova, a trenutno je upisano 160 polaznika.

„Svaka investicija, ulaganje, trud, napor, vrijeme ili projekat koji su okrenuti ka mektebu, prije ili poslije urode plodom“, stava je glavni imam.

Uz spomenuto, svjestan je zahtjeva vremena, što se ogleda u izazovima mektepske pouke.

„Čini mi se da je danas pravo umijeće, uz sve silne ponude i mogućnosti, biti vispren i namamiti dijete u mekteb. Sve ostalo je stvar domišljatosti i posvećenosti muallima. Mi smo mala sredina i još uvijek imamo dobar odziv djece. Imamo i dobru posvećenost imama mektebu i uz poboljšanje samih uslova u učionicama, na čemu još moramo poraditi, imat ćemo sve predispozicije za uspjeh. Ponavljam, jako je važno imati dijete u mektebu i jako je važno da dijete prođe kroz mekteb. Kroz mekteb se dijete saživi s ambijentom džamije i kasnije mu to nije strano. Oni koji nisu prošli kroz

nivou S vlastima na lokalnom pa i imamo korektnu saradnju, li ona dovoljna? finansijsku potporu. Je i konkretnija? – Nije. Može li biti veća na, recimo, – Može. U odnosu pomoć pomoć katoličkoj crkvi, ali postoji i nadamo Medžlisu je minorna, i nastaviti, odnosno se da će se tako i izraženija. da će biti još bolja

mekteb, nerijetko se odluče da u zrelijim godinama ne dođu u džamiju, iako to u nekom trenutku i požele, baš zato što nemaju osjećaj pripadnosti, odnosno zbog nelagode koju osjećaju u novoj sredini“, kazao nam je glavni imam. Aktivna je i Mreža mladih s oko trideset stalnih članova.

Budućnost može biti svijetla

Ističe da džemati svojim aktivnostima moraju stremiti samoodrživosti, a vrste tih aktivnosti zavise i od podneblja.

„Negdje to može biti stočarstvo, negdje razvijanje određenih poljoprivrednih kultura, negdje plantažne aktivnosti ili turistički potencijali, a negdje i savremeniji oblici obrta poput solarnih panela. Na taj način bi se otvorile mogućnosti samofinansiranja i angažovanja džematlija u te svrhe, ali bi se i drugima dalo podstreka za sličnim aktivnostima čime bi naši džemati, sela, pa i čaršije dobile na živosti. Siguran sam da su sve strukture unutar Islamske zajednice poput, recimo, Vakufske direkcije sa svojim partnerima, voljne da se po ovom pitanju stave na raspolaganje i znam da već ima medžlisa i džemata koji su aktivni na ovakav način. Dakle, kvalitetan plan, mreža ljudi i uz Allahovu pomoć krenuti u akciju“, zaključio je glavni imam Pozder za Preporod govoreći o budućnosti džemata i medžlisa.

Medžlisi

bs-ba

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

https://preporod.pressreader.com/article/282003266777329

Islamska Zajednica