preporod

Ramazanska mukabela 15 džuzeva

E.S.

Jedan profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu često je znao studentima i studenticama kazati, uz dužno poštovanje klasične uleme, šta oni misle o nekom ajetu ili fenomenu u islamu riječima: „Pusti Kurtubija i Ibn Kesira, šta ti misliš o ovom ajetu?!“Na taj način nastojao je kod studenata i studentica probuditi interesovanje za lično čitanje Kur’ana kao Božije riječi koja jeste objavljena Muhamedu, a.s. ali koja treba biti vječna inspiracija za svakog vjernika u svakom vremenu i izvor spoznaje i sebe i Gospodara.

Uslijed brojnih slojeva interpretacije kur’anskog teksta koji su važni i djeluju okrepljujuće čovjekov doživljaj Kur’ana, ipak, može nerijetko ostati na razini tuđeg razumijevanja Kur’ana, zaboravljajući tako da čitanje Kur’ana, a pri tome mislimo na razumijevanje i razmišljanje, treba da bude u pravcu otkrivanja iskonske duhovnosti i ličnog doživljaja vjere. Tako pored kreiranja statistike brojem proučenih hatmi, za koje je neupitna nagrada od Gospodara, iznimno je važno i dubinsko iščitavanje poruke Gospodara Koji se svaki put, kada uzmemo Kur’an u ruke, zapravo obraća nama lično.

Svaki čovjek je jedinstven i originalan. Kao takav treba biti u potrazi za svojom nišom duhovnosti u okrilju bogate islamske tradicije, ali prije svega u Kur’anu. Stoga, čitanje ajeta u tišini, u osamljenosti – ne samoći, put je ka otkrivanju unutarnjeg kosmosa koji nije isti kao ovaj kojeg dijelimo svi zajedno. Naša vjera je javna, jer je svjedočimo pred drugima, i privatna, jer usklađujemo svoj život prema njoj, ali pitanje je koliko je dubinska i koliko smo usmjereni na otkrivanje samoga sebe u svijetu koji se objašnjava od stručnjaka, alima i akademika do onih koji su uvjerili sebe da mnogo toga znaju. U svijetu koji se želi u potpunosti objasniti i koji se svakim danom objašnjava u džamiji, u školi, na televiziji, na univerzitetima, na sijelima čovjek zaboravi istraživati samoga sebe i objasniti sebi sebe.

Ovaj poseban prilog Preporoda, nazvan Mukabela, ima za cilj proširiti vidike pri čitanju Kur’ana u ramazanu, ali on je zapravo i poziv vjernicima da čitaju Kur’an kako bi uspostavili svoju ličnu vezu s kur’anskim tekstom, bez obzira što to može u određenim slučajevima dovesti do pogrešnih zaključaka. Ako bi i došlo do toga, svakom vjerniku ostaje obaveza konsultiranja uleme i zabrana da tumači Kur’an i objašnjava ga drugome. No, mnogo je više ajeta u Kur’anu koji će dovesti čovjeka u stanje preispitivanja sebe spram Gospodara i spoznaje ko je Taj Gospodar, šta želi od njega i koliko ga voli.

Upravo iz ovih razloga nastojali smo da i pristup autora ovog priloga, naših imama iz Bosne i dijaspore, kur’anskom tekstu budu njihova lična zapažanja prije negoli tumačenje Kur’ana i pozivanje na klasične i savremene mufesire, učenjake, iako se njihov utjecaj vjerovatno zrcali u mnogim našim čitanjima Kur’ana.

Iako je uredništvo uveliko ograničilo autore na kratke osvrte pri iščitavanju džuzeva, sigurni smo da se u svakom osvrtu mogu pronaći inspirirajući načini čitanja džuzeva kojima svakog ramazana posvećujemo više pažnje. U ovom broju donosimo osvrte na 15 džuzeva, a u narednom broju preostalih 15 kada budemo već duboko u ramazanskom blagoslovljenom vremenu.

Prednja Strana

bs-ba

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

https://preporod.pressreader.com/article/282089166001379

Islamska Zajednica