preporod

Kurban prije Bajrama?

Pitanje:

Moj babo je kupio kurbana (ovna) te ga je planirao još uhraniti do Bajrama. Međutum, s obzirom da je s njim bilo još kurbana, jedan od njih ga je napao i ozlijedio toliko da smo ga morali zaklati, inače ne bi preživio. Babo ga je ispekao i planira meso podijeliti. Da li je dužan za Bajram opet žrtvovati kurban?

Odgovor:

Prema propisima hanefijskog mezheba, kupac (vlasnik) životinje koja je bila namijenjena za kurban, a koja iz nekog razloga ranije bude zaklana ili se zagubi ili ugine, ukoliko je imućan, (posjedovanje nisaba je mjera imućstva osobe) treba kupiti novi kurban. Ako se pak radi o osobi slabijeg imovinskog stanja, nije obavezna kupiti novi kurban, na osnovu istihsana, budući da bi to predstavljalo dodatno opterećenje za siromaha. Neki alimi zastupaju mišljenje da je u tom slučaju kurban postao obavezan i za siromašnu osobu, jer se namjenska kupovina bravčeta za kurbana običajno tretira zavjetom, a musliman je dužan ispuniti zavjet koji je u skladu s duhom islama.

Prema tome, Vaš otac, ako sada posjeduje imovine u visini nisaba, dužan je kupiti bravče koje bi žrtvovao u dane Bajrama. Ukoliko ne posjeduje imovine u visini nisaba, nije dužan kupovati drugog kurbana, ali bi bilo bolje da to učiniti. Bravče

koje je zaklano prije Bajrama ne može se tretirati kao kurban, jer nije žrtvovano u predviđenom vremenu.

U svakom slučaju, neće propasti nagrada za ranije uloženi novac u kupovinu životinje koju ste morali zaklati prije Bajrama shodno hadisu u kojemu se navodi „da se djela prema namjerama vrednuju“.

Duhovnost Kur’an

bs-ba

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

https://preporod.pressreader.com/article/282402698735857

Islamska Zajednica