preporod

Iz presude Haškog tribunala ratnom zločincu Miroslavu Deronjiću:

„Pretresno vijeće posebno uzima u obzir dugoročne posljedice napada na žrtve Glogove i njihove rođake. Mnogi bivši stanovnici Glogove i danas trpe trajne posljedice užasa napada na njihovo selo, u mjeri u kojoj je to tužilac objelodanio Pretresnom vijeću, riječima svjedoka (podaci u prilogu), koji između ostalog navode: „Moj najmlađi sin sada ima oko 23 godine i takođe pati i ima zdravstvenih problema. Uspjela sam da ga sakrijem u svoju odjeću na dan kad je Glogova napadnuta dok su ubijali muškarce. To ga je teško pogodilo. Ne može da zaspi i noge mu se oduzmu. Bojim se da će poludjeti. Često ima noćne more i kad se probudi trči do prozora na čist vazduh. Ponekad se ne usuđuje vratiti da sam spava“. „Lično sam išao u Glogovu oko 10 puta i svaki put kad se vratim odatle, osjećam se mrtav. [...] Ne mogu a da se ne sjećam da su moju kćerku koja imala samo 13 godina odveli vojnici [...]”.

Zločini

bs-ba

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

2023-05-15T07:00:00.0000000Z

https://preporod.pressreader.com/article/282411288670449

Islamska Zajednica