preporod

7. džuz

ESAD-EF. GRABUS, GLAVNI IMAM MEDŽLISA GORAŽDE

Kroz određene ajete sura El-Maide i El-Enam u sedmom džuzu prožimaju se poruke kojima se otklanjaju mnoge nedoumice i dileme, a jedna od tih poruka svakako je sadržana u 87. ajetu sure El-Maide gdje Uzvišeni Gospodar kaže: “O vjernici, ne uskraćujte (ne zabranjujte) sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju.” (El-Maide, 87.) Islam je vjera sredine, umjerenosti i proporcinalnosti između dvije suprotnosti. Allah dž.š. zabranjuje vjernicima, muslimanima, pretjerivanje u vjeri, put u krajnost, ali isto tako im zabranjuje i nemarnost i zapostavljanje vjerskih propisa.

Sredina i umjerenost kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu je vrlina koja se manifestuje kroz poznavanje, poštivanje i slijed vjere i vjerskih principa. Islam poziva u vjerovanje u ono za šta postoje jasni dokazi, neoborivi argumenti u Kur’anu i sunnetu.

U tom kontekstu je i hadis Poslanika: “Došla su trojica u kuću Poslanika a.s. da pitaju o njegovom ibadetu, kada su bili obaviješteni, to im se učini kao malo, pa rekoše: ‘Gdje smo mi u odnosu na Vjerovjesnika a.s. njemu su oprošteni svi grijesi.’ Zatim jedan od njih reče: ‘Ja ću stalno svake noći klanjati!’, a drugi reče: ‘Ja ću cijelo vrijeme postiti i neću mrsiti!’, a zadnji reče: ‘Ja ću se udaljiti od žena i neću se ženiti!’ Zatim im dođe Poslanik a.s. i reče: ‘Jeste li vi rekli to i to? Tako mi Allaha, ja sam najbogobojazniji od vas, ali ja postim i mrsim, klanjam i spavam i ženim se. Ko ne želi moj sunnet, ne pripada meni!’ Dakle, islam predstvalja srednji put između ove dvije krajnosti, pa tako pravi musliman moli: „Bože daj mi dobro i na ovom i na onom svijetu.“Pravi musliman živi za ovaj svijet kao da će vječno živjeti, a za budući kao da će sutra umrijeti. Jedna od poruka koja ulijeva nadu i otklanja svaku sumnju u uspjeh onih koji ustraju na pravom putu je i ajet u kome Uzvišeni kaže: „O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili.“(El-Maide, 105)

Briga o sebi koja je sadržana u ovom ajetu podrazumijeva da čovjek čini ono što je dozvoljeno i dobro, da je udaljen od svega onoga što je zlo i zabranjeno te da u okvirima svojih uloga, sposobnosti i odgovornosti naređuje dobro a odvraća od zla. Put uspjeha čovjeka na ovome i budućem svijetu protkan je ispunjenjem emaneta i obaveza koje je preuzeo i dostojno ih izvršio u svome životu na ovome svijetu. Svoje uloge treba prihvatati hrabro i dostojanstveno, s dubokim uvjerenjem u uspjeh i Božiju pomoć, siguran u pozitivan ishod svih stvari. Na tome putu musliman, nikada se ne smije predati i nikada ne treba posustati. Božiji poslanici najbolji su primjeri upornosti i ustrajnosti u istini i dobročinstvu.

Ramazan Mubarek Olsun!

bs-ba

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

2023-03-15T07:00:00.0000000Z

https://preporod.pressreader.com/article/283111368217827

Islamska Zajednica